Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1989)

BALTUS, J. M.: De Hoornse gasfabriek nu definitief spoorloos verdwenen.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 3, p. 68-75, ill.

BALTUS, J. M.: Kent u Hoorn ook zo?: merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 1, p. 29-30, nr. 2, p. 48-49, nr. 3, p. 100-101 en nr. 4, p. 117-118, ill.

BOEZAARD, A.: Kuil 32.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 4, p. 108-114, ill.

BROERTJES-ROORDA, Lies: Een paar herinneringen aan mijn vader: dhr. P. C. Roorda.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 4, p. 146-148, ill.

DIEDERIKS, Herman: Gevangenen en gevangenis te Hoorn in de negentiende eeuw.
Criminaliteit in de negentiende eeuw (Hilversum, 1989), p. 83-94, ill.

FRAY, N. J., W. Vingerhoed: Hollandia 50-80.
Hoorn, 1989. 6 dl., ill.

HAVERMANS, O.: Hoornse fotografen.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 1, p. 16, nr. 2, p. 42-44, ill. Vervolg van vorige jaargang.

HAVERMANS-DIKSTAAL, M.: Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid te Hoorn opgericht in 1829.
Hoorn, 1987. 28 p., ill.

HERINNERINGEN van Vermande; met een inleiding van H. W. Saaltink.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 2, p. 57-58, nr. 3, p. 85-90 en nr. 4, p. 144-145, ill.

HONDERD jaar HSV Sport 1889; samenst. Ruud Bijman e.a.
Hoorn, 1989. 232 p., ill.

JOURNAAL, Het, van Bontekoe: de gedenkwaardige beschrijving van de reis naar Oost-Indië van schipper Willem IJsbrantsz. Bontekoe uit Hoorn, in de jaren 1618 tot en met 1625; bew. door Lennaert Nijgh, met een bijdr. van Piet Boon.
Schoorl, 1989. 144 p., ill.

KERKMEIJER-DE REGT, C.: Hoorn in de verdrukking 1940-1945.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 1, p. 31-32 en nr. 2, p. 59-64, ill. Vervolg van vorige jaargangen.

KISTEMAKER, Piet: Enkele notities bij een paar Hoornse tabakskervers en -grossiers.
WFON, 56 (1989), p. 71-76, ill.

KOK, Jan: ''t Weldadig stormtuig': sociaal-politieke initiatieven in Hoorn, 1770-1850.
Barre tijden: crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650-1850 (Zutphen, 1989), p. 58-73, ill.

PARTIMAN-STET, Dorien: Rode Steen: centrum door de eeuwen heen?
Hoorn, 1989. 48 p., ill. Doctoraalscriptie UvA.

PARTIMAN-STET, Dorien: De Roode Steen: vryplaats van 't gemeen.
Hoorn, 1989. 60 p., ill.

SAALTINK, H. W.: Eyken: timmerlieden en ijzerhandelaren.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 1, p. 10-13 en nr. 2, p. 53, ill.

SAALTINK, H. W.: Jan Batist, of hoe je een 18e eeuwse protestdemonstratie tot leven brengt.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling 'Koggenland', jrg. 4 (1989), nr. 2, p. 29-34.

SAALTINK, H. W.: Verslag van de werkgroep Hoorn 1806.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 3, p. 80-84, ill.

SCHRANDER, G. G., M. G. Rem, J. J. Botman: 'Wij moeten versoberen, sprak de minister ...': Hoorn en de regio in de dertiger jaren.
Hoorn, 1989. 204 p., ill.

VRIES, Tjitte DE: Een bakkerij aan de Kuil; inl. en bew. H. W. Saaltink.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 3, p. 95-96, ill.

WALLE-VAN DER WOUDE, T. Y. VAN DER: 25 jaar stadskernonderzoek in Hoorn.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 3, p. 76-79 en nr. 4, p. 121-126, ill.

ZACK, F. L.: 'Drukkerij Stumpel': beeld van een (bijna) 100-jarige.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 2, p. 40-41 en nr. 4, p. 127-130, ill. Nr. 2 met een naschrift van H. A. M. Stumpel.

ZEL, Giel VAN DER: Handel en wandel op en om de Italiaanse Zeedijk.
Oud-Hoorn, jrg. 11 (1989), nr. 1, p. 17-21, nr. 2, p. 45-47, nr. 3, p. 97-99 en nr. 4, p. 137-139, ill.

ZON, C. A.: De geschiedenis van het drinkwaterleidingbedrijf Hoorn.
[Overveen], 1989. 7 bl., ill.