Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1996)

BOSTOEN, Karel e.a.: Bontekoe: de schipper, het journaal, de scheepsjongens.
Zutphen, 1996. 96 p., ill.

BROZIUS, John R.: De 'Hoornse' leermeester van Jan van Goyen.
Antiek, jrg. 31 (1996), nr. 3., p. 98-104, ill.

BROZIUS, John: Wie wint de 80-jarige oorlog?: weddenschappen in de Hoornse schepen- en schoutsrollen.
Spiegel Historiael, jrg. 31 (1996), nr. 1, p. 15-17, ill.

DUNK, Thomas H. VON DER: Hollandse herleving in Hoorn: ontwikkelingen in de bouwkunst in late achttiende eeuw.
Oud Hoorn, jrg. 17 (1995), nr. 4, p. 146-149 en jrg. 18 (1996), nr. 1, p. 29-32, ill.

FELIUS, J.A. VAN, J.W. Joosten: "Mijn broertje heeft klappen gehad": de kleine boodschap van Pieter en Dina van Berkum.
Westfriese Families, jrg. 37 (1996), nr. 3, p. 105-107.

FRIES, W.H.M.: Herinneringen aan Hoorn.
Ljubljana, 1996. 96 p., ill.

GERLINGS, Wilma, Marga Slijkerman, Ed Wagemaker: Elf jaar bijzondere kunsr & de Achterstraat: bijzondere kunst en bijzondere kunstenaars.
Hoorn, 1996. Ongepagineerd, ill.

JEENINGA, Willeke: Kleine Noord 17 Hoorn: bouw- en bewoningsgeschiedenis.
Hoorn, 1996.64 p., ill. (Huizenreeks Hoorn; deel 1).

KNAAP, J.P.H. van der en L.M.W. Veerkamp: Uit de schemer van Hoorns verleden: de jaren 1300-1536.
Hoorn, 1996. 304 p., ill.

KOOL, Herke: Een Nieuwedieper in Hoorn.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 1, p. 46-47, ill.

LANSDAAL, Herman: De eeuw van Blokker, de boeiende historie van oud Hoorns bedrijf.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 2, p. 62-65, ill.

LANSDAAL, Herman: De 'glazen' jaren van Pels en Joosten in de binnenstad.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 3, p. 103-105, ill.

LANSDAAL, Herman: Sappho zingt al 145 jaar klassiek: Hoorns oudste muziekvereniging.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 2, p. 83-85, ill.

LANSDAAL, Herman: Vier Hoornse kerkrestauraties: historische klus zonder weerga.
Oud Hoorn, jrg. 17 (1995), nr. 4,p. 127-131, ill.

LEENDERS, J.M.M.: Een links-liberale vorm van volksontwikkeling: Verenigingen voor volksvoordrachten.
De Negentiende Eeuw, jrg. 20 (1996), nr. 3, p. 163-181, ill.

LEENDERS, Jos: De lof der kleurloosheid: een kiezersvereniging, 1867-1886.
Holland, jrg. 28 (1996), nr. 1, p. 38-51.

LEENDERS, Jos: Van edele bedrijven en welbeproefte trouw: de ereblijken van het Nut 1791-1885.
Volkskundig Bulletin, jrg. 22 (1996), nr. 2, p. 177-197, ill. Besteedt ook uitgebreid aandacht aan de gang van zaken in Hoorn.

NOBEL, Volkert J.: Industrieel erfgoed op het Visserseiland in Hoorn.
WFON, 63 (1996), p. 131-135, ill.

POVÉE, Henk: De eeuw van Blokker: honderd jaar huishoudbranche in Nederland.
Amsterdam, 1996. 287 p., ill.

RAAT, J.H.N.W.: "Wigmans & Schouten" ruim 50 jaar aan het Keern: de Hoornse Koekfabriek en het levensverhaal van Jo Wigmans.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 4, p. 157-161, ill.

ROEPER, V.B.: Willem Ysbrantsz Bontekoe: iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe: de wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost.
Amsterdam, 1996. 165 p., ill.

SAALTINK, H.W.: De bedaarde Hollandse revolutie: IV. De invasie van 1799. V. De nadagen 1800-1813.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 1, p. 17-22 en nr. 2, p. 79-82, ill. Vervolg van vorige jaargang.

STUMPEL, H.A.M. en K. de Greeuw: R.K. Begraafplaats 125 jaar.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 2, p. 86-87, ill.

TOES, Jaap: Hoorn raakte rechtbank kwijt na jaren van hoop en vrees.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 4, p. 162-166, ill.

UITERDIJK, M.: Vrees niet, gij klein kuddeke: uit de oude geschiedenis der Doopsgezinde gemeente te Hoorn: een heruitgave van de artikelen verschenen in de jaren 1913-1915 in het blad 'Ons Godsdienstig Leven' te Hoorn.
Hoorn, 1996. 36 bl., ill.

UITERWIJK, Femke: Kent u Hoorn ook zo?: merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn.
Oud Hoorn, jrg. 17 (1995), nr. 4, p. 156-157, jrg. 18 (1996), nr. 1, p. 38-39, nr. 2, p. 77-78, nr. 3, p. 128-129 en nr. 4, p. 172-173, ill.

UITERWIJK, Femke: Over Gedempte Turfhaven 42 en een zilveren voorgevel.
Oud Hoorn, jrg. 17 (1995), nr. 4, p. 144-145, ill.

VERHOEVEN, Garrelt & Piet Verkruijsse (red.): Iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn: descriptieve bibliografie 1646-1996.
Zutphen, 1996. 304 p., ill.

WALLE-VAN DER WOUDE, T.Y. VAN DE: Het archeologisch onderzoek op het terrein van de voormalige lichtmastenfabriek van de NV "Nederland Haarlem" aan de Karperkuil te Hoorn.
Mededelingenblad van de A.W.N. afdeling Noord Holland Noord, jrg. 10 (1996), nr. 23, p. 4-15, ill.

WEEL, A.G.F. van: Hoorn en het Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland: Hoorn, zijn architectuur en stedebouw tussen 1850-1940.
Oud Hoorn, jrg. 17 (1995), nr. 4, p. 140-143, jrg. 18 (1996), nr. 1, p. 24-28, nr. 2, p. 66-69 en nr. 3, p. l08-111, ill.

WOESIK, Henk van: De veelzijdige J.J. Bilhamer, bouwer van de Oosterpoort.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 3, p. 106-107, ill.

ZACK, Frans: Vlak na de oorlog vele politieke delinquenten: toen er wel 1200 mensen gevangen zaten op het Oostereiland.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 3, p. 113, ill.

ZOONEN, Arie van: In 1446 werd de grondslag voor Hoornse kermis gelegd.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 1, p. 3-5, ill.

ZOONEN, Arie van: Een 380 jaar oude rebus aan kerkgevel Grote Oost.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 4, p. 149, ill.

ZOONEN, Arie van: De kermis in tenten en kramen tussen 1861 en 1869.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 3, p. 114-116, ill.

ZOONEN, Arie van: Ketmisattracties in de 18e eeuw.
Oud Hoorn, jrg. 18 (1996), nr. 2, p. 70-71, ill.

ZOONEN, A. van: De kinematogtaaf op de Hoornse kermis in de vorige eeuw.
Oud Hoorn, jrg. 17 (1995), nr. 4, p. 137-138, ill.

ZOONEN, Arie van: "Stap op en laat je wegen": de geschiedenis van 550 jaar Hoornse kermis.
Hoorn, 1996. 271 p., ill.

ZOONEN, Arie van: 1446-1996: 550 jaar kermis in Hoorn.
WFON, 63 (1996), p. 23-31, ill.