Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliografie van Hoorn (1997)

ANROOIJ, Wim VAN: Middeleeuwse opschriften: spreukstrofen over recht en eendracht, IV.
Literatuur, jrg. 14 (1997), nr. 4, p. 210-212. Betreft o.a. tekst op verdwenen kerkklok van de Grote Kerk.

BULK-BUNSCHOTEN, A.M.W.: De Hoornse wetsverzetting in 1618.
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 51 (Den Haag, 1997), p. 50-82, ill.

DUNK, Thomas H. VON DER: Ruzie om een nieuwe kerk: de voorgeschiedenis van de bouw van de Lutherse Kerk te Hoorn.
Bulletin Stichting Oude Hollandse Kerken nr. 44, lente 1997, p. 3-25, ill.

GENT, M.J. VAN: Strijd om de macht in Hoorn tussen Hoeken en Kabeljauwen.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 1, p. 3-8 en nr. 2, p. 64-67, ill.

GROOT, Heleen E.: De Bestandstwisten in Hoorn.
Amsterdam, 1997. 100 bl., ill. Doctoraalscriptie UvA

HOOGEVEEN, Leo: De bestuursleden van Oud Hoorn (5): Willem Alexander Braasem (1970-1974).
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 1, p. 26-28, ill.

HOOGEVEEN, Leo: De bestuursleden van Oud Hoorn (6) : Simon Hendericus Boot (1924-1938).
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 2, p. 73-76, ill. Met artikel van S.H. Boot in Heemschut (1926).

HOOGEVEEN, Leo: De bestuursleden van Oud Hoorn (7): Johan Christiaan Kerkmeijer (1917-1931,1932-1956).
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 3, p. 99-103, ill.

HOOGEVEEN, Leo: De bestuursleden van Oud Hoorn (8) : Maarten Storm (1917-1927).
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 4, p. 166-167, ill.

JEENINGA, Willeke: De Gekroonde Jaagschuit te Hoorn: handel in koffie, thee en tabak op het Breed.
Hoorn, 1997. 152 p., ill.

LANSDAAL, Herman: Kweekschool aan De Gouw (1897) heeft nog geen 10 jaar bestaan.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 1, p. 32-33, ill.

LEENDERS, Jos: Vereeniging voor Volksvermaken te Hoorn 1870-1896.
Holland, jrg. 29 (1997), nr. 4/5, p. 257-273, ill.

LUITEN, Jan: Telmerken Caeciliakapel Hoorn.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 4, p. 187-190, ill.

MIERT, Dirk VAN: Hoe Petrus Junius over Hoorn 'mijn geboorteplek' schrijft.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 3, p. 124-127, ill.

MOLENAAR, Klaas: De goud- en zilverindustrie in Hoorn na de Franse tijd: "Razendaal": bijna 150 jaar koploper.
WFON, 64 (1997), p. 16-36, ill.

PIETERS, Francis: Gerard Boedijn, blaasmuziekpionier.
Wormerveer, 1997. 190 p., ill.

SAALTINK, Henk: Een fotograaf in de familie: Albertus Petrus Antonius Kleintjes.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 1, p. 22-25, ill.

SAALTINK, Henk: Van coffyhuis tot museum: de geschiedenis van Rode Steen 16.
Hoorn, 1997. 19 p., ill.

STUMPEL, H.A.M.: Het oude prentenboek van Hoorn: Gesicht op de Koepoorts-weg.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 3, p. 109-112, ill.

STUMPEL, H.A.M.: Het oude prentenboek van Hoorn: gezicht op de stad, tekening door J. Bulthuis.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 2, p. 69-71, ill.

STUMPEL, H.A.M.: Het oude prentenboek van Hoorn: Oproer te Hoorn over de invoering van nieuwe Excijnzen.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 4, p. 168-170, ill.

TOES, Jaap: Verbod in 1815 vervallen: zwarte bruidegom, blanke bruid.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 4, p. 163, ill. Betreft huwelijk van Joseph Bartholomij Comina en Elisabeth Dudock.

UITERWIJK, Femke: Kent u Hoorn ook zo?
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 1, p. 46-47, nr. 2, p. 77-79, nr. 3, p. 136-137 en nr. 4, p. 178-179, ill.

75 jaar zwart op wit: Always Forward 1921-1996; eindred.: Herman Lansdaal.
Hoorn, 1996. 116 p., ill.

WALLE-VAN DER WOUDE, Tosca VAN DE: Een definitieve behuizing voor de Werkgroep Hoorn.
Mededelingenblad van de A.W.N. afdeling Noord Holland Noord, jrg. 11 (1997), nr. 25, p. 2-7, ill.

WEEL, A.G.F. VAN: De Vereniging Oud Hoorn: tachtig jaar en springlevend.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 2, p. 51-56, ill.

WEILER, A.G.: Hoorn: Priesterhuis te Hoorn 1385-1416/1429. Volgens de norm van de vroege kerk: de geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen, 1997), p. 173-183.

ZOONEN, Arie VAN: Hoorns laatste stadsorganist Johannes Wilhelmus Swarthoff (1754-1834).
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 4, p. 156-162, ill.

ZOONEN, A. VAN: Jan Jansz. Deutel en het journaal van Willem IJsbrantszoon Bontekoe.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 2, p. 80-83, ill.

ZOONEN, Arie VAN: Sint-Maarten in augustus.
Oud Hoorn, jrg. 19 (1997), nr. 3, p. 113-117, ill.