Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Inhoud

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens Voorwoord

Inleiding

Hoofdstuk 1 Gevelstenen in de binnenstad

Hoofdstuk 2 Gevelstenen buiten de binnenstad

Hoofdstuk 3 Gevelstenen in het Westfries Museum

Hoofdstuk 4 Verdwenen Hoornse gevelstenen en aan Hoorn gerelateerde gevelstenen

Bijlagen
De aparte bijlagen uit de originele boekuitgave zijn in deze websiteversie toegevoegd aan de bijbehorende pagina's.

Geraadpleegde bronnen

Herkomst illustraties

 

© 2008-2015. Met toestemming van Publicatiestichting Bas Baltus.
Bij overname bron vermelden.

Van oorsprong is Henk Overbeek (1940) deskundig op het terrein van landschapsarchitectuur en openluchtrecreatie. In die hoedanigheid werkte hij bij verschillende gemeenten, laatstelijk bij de gemeente Hoorn. In zijn Hoornse periode volgde hij tevens de opleiding Middelbaar Monumentenzorger en is hij als zodanig tot zijn pensionering bij het Bureau Erfgoed van deze gemeente werkzaam geweest.
Door zijn dagelijks werk verbreedde hij zijn grote interesse in historische bouwkunst en bouwtechniek met die van de bebouwingsgeschiedenis van individuele panden. Hij publiceerde hierover o.a. in het kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn.