Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Bierkade 1

Voormalig kaaspakhuis “De Zon” heeft een zogenaamde bouwjaarsteen met het jaartal 1874. De hier afgebeelde gevelsteen van de zon is ouder. Over de hele wereld is de zon een zinnebeeld van de oppermachtige, alziende god van het licht, bron van vruchtbaarheid en leven. Dit zal (mede) te maken hebben met de dagelijkse op- en ondergang, komen en gaan, leven en dood. In de christelijke wereld werd Christus “Zon der gerechtigheid” genoemd. In de renaissance was de zon een attribuut van de waarheid en op middeleeuwse afbeeldingen werd de maagd uit de Openbaring eveneens met de zon bekleed. In de achtergevel van dit pand is eveneens een gevelsteen met een afbeelding van een zon te vinden. Het pand is ontworpen door de Hoornse bouwmeester A.C. Bleijs. Zie voor gevelstenen met een zon ook Veermanskade 2 en West 62, “In de gulde son”.

 


Bierkade 1, foto van voor 1874