Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen in de binnenstad

Ramen 34

Een tekstgevelsteen wijst erop dat hier van 1912 tot 1920 een brood- en banketbakkerij was gehuisvest. De sluitstenen van de ontlastingsboogjes van de raamkozijnen tonen beeltenissen die daaraan herinneren. Zij zijn in 1997 ingemetseld.

We zien de bakker, de bakkersvrouw, een broodkorf met brood, een aangesneden taart, vier balen meel en een deegrol op een meelschep. De sluitstenen zijn gemaakt door de Vlaamse beeldhouwer Jan Franck.