Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoornse Gevelstenen en andere Huistekens

Gevelstenen buiten de binnenstad

Berkhouterweg 28

In de top van de voorgevel van deze voormalige boerderij bevindt zich een tekst- of spreuksteen als een mooi voorbeeld van het uitdragen van een christelijke levensovertuiging door middel van de tekst:

die mij benijd ziet maar op hem
laat mij maar blijven wie ik ben
en zijt gij van zonde vrij
dan spant ge de kroon ver boven mij

 

De tekststeen is geplaatst gelijk met de bouw van de boerderij. Volgens een andere tekststeen in de gevel is de eerste steen gelegd door “D. Som Pz., oud 9 jaar, op 15 april 1902”. Zie verder Bijlage 25.

Bijlage 25

Tijdens de oorlog bevonden zich vlak achter de boerderij enige Duitse bunkers, die bewaakt werden door een tiental soldaten. Tijdens de Duitse bezetting waren in de boerderij doorlopend 3 à 4 onderduikers ondergebracht. Eén der onderduikers was P. Verbeek Lzn., alias “Ome Koos”, leider van een K.P. (knokploeg). Mede door zijn verblijf hier zijn hier ook vele samenkomsten van de K.P. gehouden. Er is nooit huiszoeking geweest. Een zoon van Dirk, Dirk Albert, geboren in 1922, was reeds in 1941 ondergedoken in Zwammerdam en aldaar verraden. Na de bevrijding keerde hij terug naar de boerderij. Spoedig daarna is hij getrouwd met Antje Gezina Hoekzema uit Wognum.