Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Boeken digitaal - (108)   Gesorteerd op: Categorie


 

Achtste Hollandsche Revue 'GEEFT ACHT'


Auteur
Ridderikhoff, Joh. M. en Joh. C. C. Dell
Uitgever
Hoornsche Revuegezelschap
Jaar
1928
Collatie
67 p.
Ex Libris
Harm Stumpel

 

8ste Hollandsche Revue ontworpen door
JOH. M. RIDDERIKHOFF en . JOH. C. C. DELL.
Drie bedrijven. voorafgegaand door een proloog.
Op te voeren door het Hoornsche Revuegezelscbap.

Zoolang de wereld heeJt bestaan en er menschen zijn geweest, zoolang heeft het "geeft acht" als een levenseisch gegolden. En juist in onze dagen, waarin sport, techniek en wetenschap triomphen vieren, geldt die eisch, welke een waarschuwing inhoudt om voorzichtig te zijn, in sterke mate.
De proloog is als een zoodanige waarschuwing bedoeld en heeft voorts geen andere pretentie dan U den titel der revue goed te doen verstaan.
Wij bevinden ons bij den aanvang van het eerste bedrijf in de groote vleeschhal van slager Piet, waar het personeel en de clientele, in afwachting van de komst van den patroon, het ambt van slager verheerlijken op een wijze, waarbij den strengsten vegetariër het water over de tanden moet loopen.

 

pdf Bekijk of download de PDF versie (19.54 MB - Opent in nieuw venster)