Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Literatuur, poëzie, taal (131)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

..... Tot in den dood
J. Visser-Roosendaal   Haarlem : J.H. Gottmer  
..... Tot in den dood. Roman over Zeger Davidson, die zich afspeelt in West-Friesland in de tweede helft van de achttiende eeuw.
(C.4 - Viss - 00369)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701
J.A. Gruys en C. de Wolf   Nieuwkoop : B. de Graaf   (1979)  
Catalogus bevattende boeken gedrukt in Hoorn voor 1701.
(C.4 - Gruy - 00857)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Ander licht
Rosita Steenbeek   Ambo/Anthos, Amsterdam   (2009)   (ISBN 9026327087)  
Historische roman over Alida Withoos, dochter van Matthias Withoos.Plaats van handeling is vooral Amersfoort, maar ook Hoorn.
(C.4 - Stee - 00739)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Anthony van Diemen Van Bankroetier tot Landvoogd
K. Norel   Uitgeverij N.V. Gebr. Zomer & Keunings, Wageningen   (1942)  
Anthony van Diemen Van Bankroetier tot Landvoogd. Het verhaal van een Handelsman tentijde van de VOC tot Landeigenaar en Landvoogd.
(C.4 - Nore - 01628)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Avonturen op zee
Henri van Hoorn   Amsterdam : Mulder & Zoon N.V.  
Het leven van Jan Pieterszoon Coen in de vorm van een novelle.
(C.4 - Hoor - 00365)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Berichten Uit Het Vooronder VOC-Verhalen en Gedichten
Dirk Beemster   Uitgeverij Couste Que Couste Hoorn   (2002)   (ISBN 90-805553-8-9)  
Berichten Uit Het Vooronder VOC-Verhalen en Gedichten. Verhalen en Gedichten van de VOC door Schrijvers uit West-Friesland
(C.4 - Beem - 00056)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Bomen met Buurman
Karel Dekker   Uitgeverij Edecea Hoorn   (1981)   (ISBN 90.70022.21.4)  
Bomen met Buurman. Verzmeling West Friese Verhalen waarop twee dingen voorop stonden, even Achterom zien naar Vroeger en daarbij nog eens leker lachen in de Thachtiger jaren.
(C.4 - Dekk - 01833)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Bontekoe
Karel Bostoen   Walburg Druk, Zutphen   (1996)   (ISBN 906011.948.7)  
 Bontekoe  De schipper, Het Journaal, de ScheepsjongensTot stand gekomen door samenwerking van het Nederlands scheepvaartmuseum met de Bontekoe-werkgroep van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging
(C.4 - Bost - 01943)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Bouwen met Dieren
J.A.M. Claassens   De Bilt, Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting   (1985)   (ISBN [s.n.])  
Uitleg bij verschillende termen uit de bouw die verwijzen naar dieren, zoals een steunbeer en afkalving.
(C.4 - Claa - 01257)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Catalogus der leesbibliotheek in vier talen
A. Bakker   Hoorn : Bakker   (ca. 1900)  
Catalogus van boek-, kantoor-, muziek-, en kunsthandel Bakker van een uitgebreide (4397 titels) leesbibliotheek in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.
(C.4 - Bakk - 00846)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Dag Blad
Herman Lansdaal   [S.l. : s.n.]   (1991)  
Bundel met verhalen en gedichten over tal van thema's.
(C.4 - Lans - 00186)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen - van Aagtdorp tot Zwanenburg
Jan Pannekeet   Boekprojectontwikkeling West-Friesland   (1988)   (ISBN 9072420020)  
De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen - van Aagtdorp tot Zwanenburg. Een studie naar Noordhollandse plaatsnamen.
(C.4 - Pann - 00622)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De Belofte
Andre en Nienke Nuyens en Karin van der Laan   Cichorei Amsterdam Uitgeverij   (2019)   (ISBN 978 94 91748 87 5)  
De Belofte. Een Liefdesgeschiedenis in de tijd van de VOC. Naar een idee van Roel Vente.Roman over Maerten van Wuyver die op het VOC-schip Land van Beloften naar Oost-Indie vaart.Beschrijving van de ontberingen die hij tijdens de Zeereis mee maakt, voor dat hij in Oost-Indie zal aankomen
(C.4 - Nuye - 01751)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De Bullebak
F. Butter   Hoorn : West-Friesland   (1944)  
De Bullebak. Een Westfriese vertelling in dialect.   Boeken van Butter ID 212ID 1829
(C.4 - Butt - 00897)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De Duvelstoejager van Het Wapen van Hoorn
Peter de Rooy   Van Goor Jeugdboeken Amsterdam   (1981)   (ISBN 90 10 03694 4)  
De Duvelstoejager van Het Wapen van Hoorn, het verhaal van een weesjongen uit de 17e eeuw die met een Oostindievaarder vertrekt naar de oost.
(C.4 - Rooy - 01521)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De Glazen Wagen en andere Westfriese Verhalen
Jan Koster   N.V. Drukkerij Edecea, Hoorn   (1973)   (ISBN 90.70022.052)  
De Glazen Wagen en andere Westfriese Verhalen. Korte Verhalen, Vertellingen en Schetsjes in het Westfries en op een Humoristische Wijze beschreven.
(C.4 - Kost - 01625)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De Glorie van Holland
Hans Werner   Van Holkema & Warendorf Bussum   (1971)   (ISBN 90 269 1922 0)  
De Glorie van Holland, Absurdistische Roman over Personages uit Hoorn, illustraties van Bob van den Born
(C.4 - Wern - 01483)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De legende van vleermuisvechter
Dwi Koendoro   Wys educatie, Amersfoort   (2023)   (ISBN 9789083196329)  
De legende van vleermuisvechter  Een satirisch stripverhaal dat zich afspeelt op Java in het begin van de 17e eeuw toen de VOC olv JP Coen haar macht in en om de kleine kolonie Batavia vestigde.Deel I
(C.4 - Koen - 01971)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De man in de stad
Eduard Hoornik   Amsterdam : A.J.G. Strenholt's   (1952)  
Bundel van geromantiseerde journalistieke schetsen en reportages.
(C.4 - Hoor - 00834)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De meikoningin : of de veelbewogen geschiedenis van een weesmeisje uit Hoorn ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie rond 1625
Roman over een weesmeisje uit Hoorn ten tijde van de V.O.C. rond 1625.
(C.4 - Nuye - 00362)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief