Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Diversen (142)   Gesorteerd op: Nieuwste eerst

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Een Terugblik
J.C.Naber   St. contactcentrum voor regionale en plaatselijk geschiedbeoefening i Noord- en Zuid-Holland   (1970)  
Een terugblik     Statistische bewerking van de resultaten van de informatie van 1514 
(G.0 - Nabe - 01966)     Geschiedenis: Diversen
De stormachtige zestiende eeuw van Alkmaar en omgeving
Simone van der Vlugt   uitgeverij prometheus   (2023)   (ISBN 9789044646290)  
De stormachtige zestiende eeuw van Alkmaar en omgeving Historische roman gebaseerd op geschiedschrijving, afgewisseld met 4 korte historische verhalen.
(G.0 - Vlug - 01964)     Geschiedenis: Diversen
Woordenboek van de Vaderlandse Geschiedenis
K. ter Laan   Van Goor Zonen   (1939)  
Woordenboek van de Vaderlanse Geschiedenis met inbegrip van België, Oost- en West-Indië, Zuid-Afrika en de voormalige Nederlandse Koloniën
(G.0 - Laan - 01945)     Geschiedenis: Diversen
Rijke Romeinen in Limburg
Dirk Snoodijk   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   (2023)  
Rijke Romeinen in Limburg. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2Artikel: Welke beelden houden stand?
(G.0 - RCE - 01931)     Geschiedenis: Diversen
Familie Ruiter Schellinkhout
Ruiter, Pieter  
In dit boekje (alleen digitaal beschikbaar) is een deel van het onderduikersverhaal op Grote Oost 35 beschreven op pagina 21. Gre Ruiter ontving de Yad Vashem onderscheiding
(G.0 - Ruit - 01920)     Geschiedenis: Diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (47.39 MB - Opent in nieuw venster)
Vaderlandsche Historie  van de Verenigde Nederlanden
Diverse Auteurs   Isaak Tirion te Amsterdam   (1749)  
Vaderlandsche Historie  van de Verenigde Nederlanden. Vaderlandsche Historie vervattende de Geschiedenissen der nu  Vereenigde Nederlanden inzonderheid die van Holland van de Vroegste tijden af.De Enceclopedybestaat 21 delen.Het Eerste Deel met de aankomst der Batavieren te Lande en eindigde in het jaar 800. De enceclopedystaat boven op de archiefkast in de Bibliotheek.
(G.0 - Dive - 01867)     Geschiedenis: Diversen
Feestrede door G.D. Scholten bij de restauratie van de Noorderkerk - 1939
Scholten, G.D.   J. Schrickx Boekhandel Hoorn   (1939)  
Feestrede Noorderkerk. Op de dag dat de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente de Noorderkerk in gerestaureerde toestand in ontvangst nam, hield G.D. Scholten deze toespraak voor een volle kerk met vele eregasten. Hij schetste onder meer het verloop van de restauratieplannen... lees verder >>
(G.0 - scho - 01853)     Geschiedenis: Diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.69 MB - Opent in nieuw venster)
Vereniging voor Volksvermaken 1875
Aghina, J.J.   Vermande Zonen   (1875)  
Een pompeuze feestrede bij het vijfjarig bestaan van de Vereniging met een hoog 'wij zijn belangrijk'-gehalte door de voorzitter, de heer J.J. Aghina.
(G.0 - Feestrede - 01845)     Geschiedenis: Diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.01 MB - Opent in nieuw venster)
Historisch overzicht van de Gemeentelijken Reinigingsdienst van Hoorn
Het overzicht van de geschiedenis van de ʽGemeentelijken Reinigingsdienst van Hoornʼ sinds het einde van het verpachtingsstelsel. Vanaf 1914 nam de Gemeente zelf de stadsreiniging ter hand. Een boeiend overzicht van zinkputten, secreetkuilen, wisseltonnen, puinkarren en de verwerking van slachtafval.
(G.0 - Reiniging - 01841)     Geschiedenis: Diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (5.84 MB - Opent in nieuw venster)
Grote Historische Provincie Atlas van Noord-Holland  1849 - 1859.
Wolters - Noordhoff   Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven bv Groningen   (1992)   (ISBN 90 01 96844 9)  
Grote Historische Provincie Atlas van Noord-Holland 1849 - 1859. Topografische Atlas van Noord-Holland uitgegeven in 1992 Zie ook ID.1783 -Topografische Atlas van Noord-Holland
(G.0 - Wolt - 01784)     Geschiedenis: Diversen
Grote Provincie Atlas van Noord-Holland
Wolters - Noordhoff   Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven bv Groningen   (1988)   (ISBN 90 01 9620 5)  
Grote Provincie Atlas van Noord-Holland. Topografische Atlas van Noord-Holland uitgegeven in 1988 Zie ook ID.1784 - Grote Historische Provincie Atlas van Noord-Holland 1849-1859
(G.0 - Wolt - 01783)     Geschiedenis: Diversen
75 Jaar Hoorn, Instituut voor Veevoedingsonderzoek
A. M. Frens   Instituut voor Veevoedingsonderzoek   (1965)  
75 Jaar Hoorn, Instituut voor Veevoedingsonderzoek. Jubileumuitgave van het 75 jarige bestaan van onderzoeken van het Instituut voor Vee en Veehouders.
(G.0 - Fren - 01780)     Geschiedenis: Diversen
Kleurkaart Noord-Holland
Rob van Maanen   Stichting Uitgeverij Noord-Holland Wormerveer   (1992)   (ISBN 90-71123-22-7)  
Kleurkaart Noord-Holland. Staaltjes van Kleurcultuur in 14 Verhalen.Verhalen over kleuren in de bouw in bepaalde gebieden zoals het Zaans Groen en Broeker Grijs
(G.0 - Maan - 01770)     Geschiedenis: Diversen
Mijn Land Noord-Holland
G.J. Nijland   Jb. Bussink   (1933)  
Mijn Land Noord-Holland. Deel VII uit de serie Mijn Land groeit. Overzicht van de Provincie  Noord-Holland in woord en Beeld door middel van kleine getekende plaatjes door Jb. Bussink.De afbeeldingen geven een overzicht van Gebouwen, Monumenten, Klederdracht en Landschappen. 
(G.0 - Nijl - 01766)     Geschiedenis: Diversen
Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden
Isiaak Tirion   Isiaak Tirion Amsterdam   (1744)  
Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden.Vijfde Deel, Het Vervolg der Beschrijvinge van Holland, het betreft Noord- en Zuid Holland die de naam van verenigde Nederlanden betrof.De beschrijving van Hoorn staat vermeld op pag. 407
(G.0 - Tiri - 01760)     Geschiedenis: Diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (18.21 MB - Opent in nieuw venster)
Geillustreerde Vaderlandsche Geschiedenis
P. Louwerse   Van Holkema & Warendorf Amsterdam   (1908)  
Geillustreerde Vaderlandsche Geschiedenis. Nederlandsche Geschiedenis, met de voornaamste Gebeurtenissen van het: Eerste Tijdvak van 100 jaar voor, tot ongeveer 500 jaar na onze jaartelling.Tweede Tijdvak van het 496 tot 922 Het Frankische Tijdperk.Derde... lees verder >>
(G.0 - Louw - 01759)     Geschiedenis: Diversen
Voor Vaderland en Vrijheid
F. Grijzenhout en anderen   De Bataafsche Leeuw Amsterdam   (1987)   (ISBN 90.6707.136.6)  
Voor Vaderland en Vrijheid. De Revolutie van de Patriotten. Beschrijvng van Twee Honderd jaar geleden,  dat de Pruissische troepen in 1787 een eind aan de Patriotische Revolutie hebben gemaakt.
(G.0 - Grijz - 01752)     Geschiedenis: Diversen
Unie Van Vrijwilligers 60 jaar UVV in Hoorn
Conny Botman   Onbekend   (2017)  
Unie Van Vrijwilligers 60 jaar UVV in Hoorn. Herinnering van het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers vanaf Oprichting tot heden, Beschrijving van inzet en gedrevenheid van de vrijwilligers.
(G.0 - UVV - 01739)     Geschiedenis: Diversen
Holland Rond 1840
Brord van Straalen / Bas van Oyen   Uitgeverij Pirola, Schoorl   (1990)   (ISBN 90 6455 115 4)  
Holland Rond 1840. Aspecten van het dagelijkse leven op het Hollandse Platteland. Het betreft een overzicht van de Cultuur en Inwoners van de Plattelandsdorpen en Kernen, en Ambachten die beoefend werden
(G.0 - CRNH - 01732)     Geschiedenis: Diversen
Verscholen in Noord-Holland
Peter Gerritse en Henk Tol   Martin Lammes, Uitgever te Hensbroek / Druk West Friesland   (1976)  
Verscholen in Noord-Holland. Verslag en Beschrijvingen van Vijftien Losse Dorpsschetsen
(G.0 - Gerr - 01731)     Geschiedenis: Diversen
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief