Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Archeologie (61)   Gesorteerd op: Nieuwste eerst

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

De Opgraving van de Zeevaart en De Dolfijn
C.P. Schrickx met een bijdrage van D.M. Duijn   Archeologie West-Friesland   (2021)   (ISBN ISSN 2210-4364)  
De Opgraving van de Zeevaart en De Dolfijn.Archeologisch onderzoek op de percelen Nieuwendam 19 en 20 in Hoorn. Rapport 162
(G.12 - WFAD-162 - 01838)     Geschiedenis: Archeologie
Een Spiegel van Water, Dijk en Land
Michiel Bartels & Bas van Sprew   Archeologie West-Friesland   (2014)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Een Spiegel van Water, Dijk en Land.Archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van de Milieueffectrapportage (M.E.R.) van de Dijkversterking Hoorn - Amsterdam  West-Friese Archeologische Rapporten 69
(G.12 - WFAD-69 - 01830)     Geschiedenis: Archeologie
Kijk op het Keern
B. C. ter Steege   Archeologie West-Friesland   (2020)   (ISBN ISSN 2210-4364)  
Kijk op het KeernArcheologisch onderzoek op het perceel Keern 157 gemeente Hoorn Rapport 152
(G.12 - WFAD-152 - 01828)     Geschiedenis: Archeologie
Een Leerlooierij op de Westerdijk
C.P. Schrickx & W. Stellingwerf   Archeologie West-Friesland   (2021)   (ISBN ISSN 2210-4364)  
Een Leerlooierij op de Westerdijk.Archeologisch onderzoek op de percelen Westerdijk 137 - 149 en Geldersesteeg 2 - 4 in Hoorn Rapport 159
(G.12 - WFAD-159 - 01827)     Geschiedenis: Archeologie
De Schoonste en Aangenaamste Wandelwegen, die ik ooit ergens gezien heb
C.P. Schrickx & W. Stellingwerf   Archeologie West-Friesland   (2020)   (ISBN ISSN 2210-4364)  
De Schoonste en Aangenaamste Wandelwegen, die ik ooit ergens gezien heb.Archeologisch onderzoek aan de Binneblijfstraat en Drieboomlaan in Hoorn. Rapport 145
(G.12 - WFAD-145 - 01812)     Geschiedenis: Archeologie
Archeologisch onderzoek op het perceel Drieboomlaan 125 in Hoorn
J.Leek   Archeologie West-Friesland   (2020)  
Archeologisch onderzoek op het perceel Drieboomlaan 125 in Hoorn, gemeente Hoorn Notities 46
(G.12 - WFAD-N46 - 01804)     Geschiedenis: Archeologie
Aanvullend onderzoek naar de Inrichting van het terrein van het Vrouwenklooster Bethlehem aan de Bangert (1475-1572)
C.P. Schrikx   Archeologie West-Friesland   (2020)   (ISBN ISSN 2210-4364)  
Aanvullend onderzoek naar de Inrichting van het terrein van het Vrouwenklooster Bethlehem aan de Bangert (1475-1572). Het betreft: De opgraving op perceel Bangert 40, Westerblokker, gemeente HoornRapport 143Zie ook ID 1027, 1028 en 1029
(G.12 - WFAD-143 - 01800)     Geschiedenis: Archeologie
Archeologische Begeleiding in de Tuin achter Gouw 7
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2019)   (ISBN ISSN 2665-9387)  
Archeologische Begeleiding in de Tuin achter Gouw 7Archeologisch Onderzoek en Begeleiding t.b.v. de Nieuwbouw aan de westzijde van de tuin. Rapport 133
(G.12 - WFAD-133 - 01742)     Geschiedenis: Archeologie
Huis en Goed van de Bouwman
J. Leek & W. Stellingwerf   Archeologie West-Friesland   (2019)   (ISBN ISSN 2665-9387)  
Huis en Goed van de Bouwman. Archeologisch Onderzoek op het Perceel Dorpsstraat 302 te Zwaag, gemeente Hoorn Rapport 131
(G.12 - WFAD-131 - 01741)     Geschiedenis: Archeologie
Overkluizingen, Wulfels en Riolen
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2019)   (ISBN ISSN 2665-9387)  
Overkluizingen, Wulfels en Riolen. De Geschiedenis en Archeologie van de Gemetselde Riolen in de Binnenstad van Hoorn Rapport 127
(G.12 - WFAD-127 - 01740)     Geschiedenis: Archeologie
De Stenen van de Markermeerdijk
H. Huisman   Archeologie West-Friesland   (2018)   (ISBN ISSN 2468-3280)  
De Stenen van de Markermeerdijk. Inventarisatie en Herkomst van Gesteentesoorten in de Dijktaluds van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam. Notities 37
(G.12 - WFAD-N37 - 01717)     Geschiedenis: Archeologie
Valsmunterij op een Boerenerf
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2019)   (ISBN ISSN 2665-9387)  
Valsmunterij op een Boerenerf.Archeologisch Onderzoek op de Percelen Dorpsstraat 108 en 110 in Zwaag, gemeente Hoorn  Rapport 132
(G.12 - WFAD-132 - 01716)     Geschiedenis: Archeologie
Wonen aan een Wiel
S. Gerritsen   Archeologie West-Friesland   (2018)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Wonen aan een Wiel. Archeolochisch Onderzoek naar de Middeleeuwse doorbraak van de Klamdijk en de 17e eeuwse Nederzetting Lutjeschardam tussen West-Friesland en de Zeevang Rapport 115
(G.12 - WFAD-115 - 01697)     Geschiedenis: Archeologie
Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
C.P. Schrickx, M. van der Harst   Archeologie West-Friesland   (2016)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland Rapport 91
(G.12 - WFAD-91 - 01691)     Geschiedenis: Archeologie
Een 16de- eeuwse muur tussen de Hoofdtoren en de Westerpoort
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2014)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Een 16de- eeuwse muur tussen de Hoofdtoren en de Westerpoort.Archeologisch begeleiding van de Vervanging van de Kademuur van het Stenen Hoofd in Hoorn Rapport 63
(G.12 - WFAD-63 - 01690)     Geschiedenis: Archeologie
Sporen van de 12e - eeuws  Zwaag (gem.Hoorn)
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2013)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Sporen van de 12de - eeuws Zwaag (gem.Hoorn)Archeologisch onderzoek op het Perceel Dorpsstraat 176 in Zwaag (gem.Hoorn) Rapport 59
(G.12 - WFAD-59 - 01689)     Geschiedenis: Archeologie
geen foto
J. van Dijk, B. Beerenhout en A.L. de Sitter   Archeologie West-Friesland   (2006)   (ISBN 978-90-78701-02-6)  
Het Onderzoek op het terrein van de Voormalige Winston bioscoop te Hoorn. Het Ecologisch Materiaal van de Campagne 2004  Rapport 4
(G.12 - WFAD-4 - 01688)     Geschiedenis: Archeologie
Een 17de-eeuwse Stolpboerderij uit de Grond.
D. M. Duijn   Archeologie West-Friesland   (2013)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Een 17de-eeuwse Stolpboerderij uit de Grond.Archeologisch onderzoek langs de Bangert in Zwaag, gemeente Hoorn. Rapport 57
(G.12 - WFAD-57 - 01687)     Geschiedenis: Archeologie
Productieafval van de Plateelbakkerij aan de Wortelvesten.
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2016)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Productieafval van de Plateelbakkerij aan de Wortelvesten.Archeologisch Onderzoek op het perceel op de hoek van de Koepoortsweg en de Spoorsingel. Rapport 93
(G.12 - WFAD-93 - 01686)     Geschiedenis: Archeologie
Wonen aan een Middeleeuwse Haven
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2016)   (ISBN ISSN 2210-5364)  
Wonen aan een Middeleeuwse Haven.Archeologisch onderzoek op het perceel Appelhaven 3 in Hoorn.  Rapport 97
(G.12 - WFAD-97 - 01685)     Geschiedenis: Archeologie
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief