Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Onderwijs, scholen (32)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

100 jaar in Hoorn van het Westfriesche Lyceum/HBS Hoorn 1868-1968
G. Bouter, Jan D. Rempt, E.J. Prins [... et al]   Hoorn : Westfries Lyceum   (1968)  
100 jaar in Hoorn van het Westfriesche Lyceum/HBS Hoorn 1868-1968  Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Westfriese Lyceum/HBS Boek is gewijzigd en heeft een rode kaft.
(G.3 - Bout - 00233)     Geschiedenis: Onderwijs
125 jaar in Hoorn
H.F. Kernkamp, J. Vermande, J. Koster [ ... et al]   Hoorn : Stichting WFL Hoorn   (1993)  
Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan RHBS, RSG, OSG Westfriesland (1993)
(G.3 - Kern - 00234)     Geschiedenis: Onderwijs
40 jaar muziekonderwijs in Hoorn : 1952 - 1992
Toon Gerritsen   Hoorn : Stichting Muziekschool Gerard Boedijn   (1992)  
40 jaar muziekonderwijs in Hoorn : 1952 - 1992. Geschiedenis van het muziekonderwijs in Hoorn en dan met name over de Muziekschool Gerard Boedijn.Extra een inlegvel van het concertprogramma 40 jaar muziek onderwijs van 19 juni 1992 in de Oosterkerk in Hoorn
(G.3 - Gerr - 00244)     Geschiedenis: Onderwijs
75 Jaar Mariaschool
[redactie] Monique Spel en Willem Steeman   Hoorn : Indrukmakers   (2008)  
Jubileumuitgave over verleden, heden en toekomst van de Mariaschool in Hoorn
(G.3 - Spel - 00920)     Geschiedenis: Onderwijs
Aloysius M.A.V.O. 1917 - 1985
Hans Bottemanne   Hoorn : Aloysius M.A.V.O. Hoorn   (1985)  
Uitgave naar aanleiding van het opheffen van de zelfstandige Aloysius Mavo.
(G.3 - Bott - 00237)     Geschiedenis: Onderwijs
De Openbare School : een woord aan autoriteiten, ouders en onderwijzers
Hoofdbestuur Nederlandsch Onderwijzers Genootschap   [S.l. : s.n.]   (1925)  
Met o.a. een felle aanval op het bijzonder onderwijs.Dossier Openbare School Wisselstraat Hoorn.
(G.3 - Open - 00231)     Geschiedenis: Onderwijs
De school te kijk : 100 jaar Prinses Ireneschool, Muntstraat, Hoorn
H. Rijswijk (samenst.) ; [medew. Margreet van Hoorn ... et al]   Hoorn : [S.n.]   (1984)  
De school te kijk : 100 jaar Prinses Ireneschool, Muntstraat, Hoorn. Geschiedenis van de school die honderd jaar lang aan de Muntstraat heeft gestaan.Zie ook ID 1789 Van (Stadstussenschool tot Ireneschool)
(G.3 - Scho - 00240)     Geschiedenis: Onderwijs
Dirck-Jan Coenszoon op zoek naar de Woordenschat
Andre Nuyens   Meco Uitgeverij Zwaag   (2014)   (ISBN 978-90-821905-0-2)  
Dirck-Jan Coenszoon op zoek naar de Woordenschat. Het boek is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven, met als doel het voorkomen en verminderen van Laaggeletterdheid.Met als aanbeveling het voorlezen en laten lezen in de school.
(G.3 - Nuye - 01715)     Geschiedenis: Onderwijs
Elke dag is niet de ander soms moet ge op uw tanden bijten.
J.M. Balsturig   Nico v.d. Pol   (1987)  
Elke dag is niet de ander soms moet ge op uw tanden bijten..Bundeling van teksten uit het personeelsblad Werenfridus te Hoorn onder pseudoniem van Bas Baltus
(G.3 - Bals - 00058)     Geschiedenis: Onderwijs
Gedenkboek 1959-1984 (KTS)
Margot Haakman, Ben Odijk en Klaas Molenaar   [S.l.] : [S.n.]   (1984)  
Gedenkboek 1959-1984 (KTS), en programmaoverzicht 25-jarig jubileum van de K.T.S. 'St. Jozef' te Hoorn
(G.3 - Haak - 00912)     Geschiedenis: Onderwijs
Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te Hoorn over de jaren 1868 - 1938
W. Brinck en H.O.J. De Ruyter de Wildt   Hoorn : Rijks H.B.S.   (1938)  
Uitgave ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Rijks Hoogere School (1938). Het Gedenkboek bevat tevens namenregisters van (oud-)onderwijzers en (oud-)leerlingen.
(G.3 - Brin - 00232)     Geschiedenis: Onderwijs
Geen bleekveldje : de twee werelden van (niet) zomaar een klas
Wim Klaassen   Drunen : Wim Klaassen   (2001)   (ISBN 9090142053)  
Drie A-jaren Mulo St. Aloysius te Hoorn, 1948 - 1951
(G.3 - Klaa - 00238)     Geschiedenis: Onderwijs
Het Ooievaarsnest, :  een bijzondere openbare basisschool!
Arnoud Lansdaal   Zwaag : Ooievaarsnest   (2006)   (ISBN 10: 9081078518 / 13: 978908107)  
Het openbaar onderwijs in Zwaag vanaf 1870 tot heden. Bij de gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het huidige schoolgebouw.
(G.3 - Lans - 00735)     Geschiedenis: Onderwijs
Het Wonder van de HBS
Jan Blokker   Querido Uitgeverij bv Amsterdam   (2021)   (ISBN 978 90 214 3595 4)  
Het Wonder van de HBS. Een onderwijshervorming van de Hoge Burger School (HBS) die slaagde.De school was een typisch product, ontworpen door de grote staatsman Thorbecke.
(G.3 - Blok - 01843)     Geschiedenis: Onderwijs
Illustre Studentengilde van O. L. Vrouw van Hoorn
Gilde van Hoornse priesterstudenten in de periode 1936-1943. Doel van dit gilde was te zorgen dat priesterstudenten ook tijdens hun vakantie in Hoorn in de juiste sfeer konden verblijven.
(G.3 - Illu - 01332)     Geschiedenis: Onderwijs
Jubileum-uitgave : 75 jaar Technische School Hoorn
Redactie: C. Tensen, Th. Oord   Hoorn : Technische School Hoorn   (1987)  
Werkje over de Technische School Hoorn, die in 1987 75 jaar bestond.
(G.3 - Jubi - 00788)     Geschiedenis: Onderwijs
Klaar... Af!
Jan A. Wit   Amsterdam, Van Munsster's Uitgeverij   (1945)  
Verhalen van Jan Albert Wit over zijn tijd op de HBS te Hoorn, met veel aanpak voor de gymlessen aldaar.
(G.3 - Wit - 01324)     Geschiedenis: Onderwijs
Mariaschool
Mariaschool / B. v.d. Kamer   Hoorn : [S.n.]   (1983)  
50 jaar Mariaschool aan de Eikstraat, Hoorn
(G.3 - Mari - 00236)     Geschiedenis: Onderwijs
Montessori-school (inleiding) alsook Statuten en Reglement van de Nederlandsche Montessori Vereeniging
M. Haas   N.V. Drukkerij West-Friesland - Hoorn en Nederl. Montessori Vereeniging   (1922 , 1918)  
Populaire inleiding bij het tot stand doen komen van een voorbereidende school op Montessori grondslag te Hoorn
(G.3 - Haas - 00241)     Geschiedenis: Onderwijs
Rijks Middelbare Tuinbouwschool Hoorn  1913-1988
Hoorn : R.M.T.S. [S.n.]   (1988)  
75-Jarig bestaan van deze school in Hoorn
(G.3 - Rijk - 00243)     Geschiedenis: Onderwijs
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief