Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Land & water (109)   Gesorteerd op: Auteur

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

De Ramp
[S.l.] : Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam   (1953)  
Watersnoodramp 1953
(G.4 - Ramp - 00402)     Geschiedenis: Land & water
Drinkwater geschiedenis van West-Friesland
[S.l. : s.n.]   ([1997])  
Brochure over de geschiedenis van het gemeentelijk Waterleidingbedrijf te Hoorn en de PWN in West-Friesland.
(G.4 - Drin - 00774)     Geschiedenis: Land & water
Kadernota IJsselmeer : een aanzet voor het Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer
[S.l.] : Stuurgroep Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer   (1990)  
Doel van het beleidsplan was het bieden van een integraal ruimtelijk beleid voor het IJsselmeer.
(G.4 - Kade - 00479)     Geschiedenis: Land & water
Kring van 'Vrienden van de Hondsbossche'
[S.l.] : Kring van de Vrienden van de Hondsbossche   ([1982 - ...])  
Aanwezig: 1. Petten en de Hondsbossche Zeewering in kaart, beeld en reconstructie, 1466-1614). - 2. De Rijndijk bij Petten en de kustontwikkleing tussen 1296-1466. - 3. Geologische geschiedenis van de Hondsbosche Zeewering. - 4. De Hondsbossche het leven buiten- en binnendijks.... lees verder >>
(G.4 - Krin - 00618)     Geschiedenis: Land & water
Natuur langs de Westfriese Omringdijk
Hoorn : KNNV, Vereniging voor Veldbiologie afd. Hoorn/W.F.   (1991)  
Beschrijving van allerlei natuur die te vinden is in het gebied in en net buiten de West-Friese Omringdijk.
(G.4 - Natu - 00610)     Geschiedenis: Land & water
Rapport voor de Ruilverkaveling De Vier Noorderkoggen
[S.l.] : Centrale Cultuurtechnische Commissie   (1972)  
Uitleg over de grootschalige ruilverkaveling van de vier Noorderkoggen.
(G.4 - Rapp - 00467)     Geschiedenis: Land & water
Het Noorderkwartier
A.M. van der Woude   H. Veenman & Zonen N.V. Wageningen   (1972)  
Het Noorderkwartier, Geschiedenis en Historisch Onderzoek in de Demografische en Economische geschiedenis van Westelijk Nederland, van de Late Middeleeuwen tot het begin van de Negentiende Eeuw.Het boek bestaat uit 3 delen.Deel I - Lijsten en Grafieken onderwerpen Milieu en Bevolking.Deel II - Beroep en BedrijfDeel III - Bijlagen, Archivalia en Literatuur
(G.4 - Woud - 01684)     Geschiedenis: Land & water
Handleiding tot de kennis der Dijksbouw en Zeeweringkunde
Abraham Caland   Zierikzee : Van de Velde Olivier   (1833)  
Uitvoerige beschrijving van het ontstaan van duinen en de aanleg van dijken en andere zeeweringen en de geschiedenis hiervan.
(G.4 - Cala - 00053)     Geschiedenis: Land & water
Pleinen van Nederland
Ben de Vries   Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij - Den Haag   (1990)   (ISBN 90-70482-87-8)  
Pleinen van Nederland, Analyse van het Nederlandse Stadsplein Type (1675 tot heden)
(G.4 - Vrie - 01473)     Geschiedenis: Land & water
Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk
Berdie Olthof en anderen   Haarlem : Provincie Noord-Holland   (2008)  
Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk. Beschrijving van de basiskwaliteiten van de Westfriese omringdijk in relatie met zijn omgeving. Visie hoe om te gaan met ontwikkelingen op en rond de dijk.
(G.4 - Olth - 00885)     Geschiedenis: Land & water
Geschiedenis van de kartografie van Nederland : zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden
C. Koeman   Alphen aan de Rijn : Canaletto   (1985)   (ISBN 9064696098)  
Landmeetkunde en kartografie van Nederland.
(G.4 - Koem - 01091)     Geschiedenis: Land & water
Rapport over de Kanalisatie van Westfriesland
C.J.K. van Aalst   N.V. Drukkerij v.h. Trapman & Co. Schagen   (1922)  
Rapport over de Kanalisatie van Westfriesland. Betreft het Waterbeheer en Kanalisering van Westfriesland en Wegen ontwikkeling en beheer, door Rijkswaterstaat. Rapport hoort bij Verslag ID 1615
(G.4 - KAN - 01614)     Geschiedenis: Land & water
Verslag van de Commissie van Gedeputeerde Staten en Verbetering van Waterwegen.
C.J.K. van Aalst   Drukkerij Firma Ruijgrok & co Haarlem   (1921)  
Verslag van de Commissie van Gedeputeerde Staten over de Ontwikkeling en Verbetering van Waterwegen en Kanalisatie van Westfriesland. Betreft het Water- en Wegenbeheer, door Rijkswaterstaat. Verslag hoort bij Rapport ID 1614 
(G.4 - KAN - 01615)     Geschiedenis: Land & water
De Zoete Zee
Cherry Duyns   Uitgeverij Voetnoot Amsterdam   (2000)   (ISBN 90 71877 45 0)  
De Zoete Zee. Het IJsselmeergebied in foto's 1945 - 2000. Geschiedenis en verhalen en beschrijvingen van Plaatsen Rondom de het IJsselmeer. Alsmede de Bevolking waaronder Cultuur en Klederdrachten.
(G.4 - Duyn - 01733)     Geschiedenis: Land & water
De westerkogge
D. Kamp   (1946)  
Historisch-geografische beschrijving van de waterschapstoestanden betreffende De Westerkogge, mede in relatie tot de omliggende waterschappen. Onder De Westerkogge verstaan we het gezamenlijke grondgebied van Hoorn (inclusief Dampten), Berkhout, Grosthuizen, Oudendijk, Avenhorn en Scharwoude.
(G.4 - Kamp - 00993)     Geschiedenis: Land & water
Noordhollands Waterschapsrecht
D. Kooiman   N. Samsom, Alphen aan de Rijn   (1932)  
Noordhollands Waterschapsrecht. Overzicht van Reglementen Besturen en benoeming van Bestuurders. Betreft Waterschappen, Waterhuishouding en Hoogheemschaps raden.
(G.4 - Kooi - 00651)     Geschiedenis: Land & water
De peiling
Dick Stroet et al.   Waterschap Westfriesland   (1998)  
Personeelsblad waterschap Westfriesland
(G.4 - Stro - 00936)     Geschiedenis: Land & water
Stormenderland
Diederik Aten   Stichting Uitgeverij Noord-Holand   (2009)   (ISBN 987 90 78381 35 8)  
Stormenderland. Canon Waterstaatsgeschiedenis Holland boven het IJ.Overzicht van Waterschappen, Besturen en Dijkgraaf.Alsmede werkzaamheden en geschiedenis van activiteiten van de poldergebieden en het Hoogheemraadgebied het Noorderkwartier.
(G.4 - Aten - 01762)     Geschiedenis: Land & water
Leeghwater en het Haarlemmermeer
Diederik Aten et al   Edam : Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandsche waterstaatsgeschiedenis   (2009)  
In 1641 publiceerde Leeghwater een boek over plannen voor de drooglegging van de Haarlemmmermeer. Deze zouden pas in de helft van de negentiende eeuw worden uitgevoerd en er was in de tijd van Leeghwater ook felle kritiek. Dit werk bevat fragmenten uit het Haarlemmermeerboek.
(G.4 - Aten - 01008)     Geschiedenis: Land & water
De Veenhoop : een historisch-geografisch onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West-Friesland.
Historisch onderzoek dat met het verdwijnen van het veen in West-Friesland in verband staat.
(G.4 - Borg - 00684)     Geschiedenis: Land & water
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief