Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Maritiem (137)   Gesorteerd op: Auteur

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Dagboek van Jan Janse, Stuurmansleerling aan Boord van het Viermastbarkschip Jeanette Francoise
Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders   (2014)   (ISBN 9789071940088)  
Dagboek van Jan Janse, Stuurmansleerling aan Boord van het Viermastbarkschip Jeanette Francoise.  Begeleid door commentaar.
(G.6 - SNKH - 01457)     Geschiedenis: Maritiem
Chirurgijns Zee-Compas : De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden eeuw
De 17de eeuw mag dan voor de Nederlandse scheepvaart in zijn geheel een 'Gouden Eeuw' geweest zijn, de medische verzorging beleefde geen gulden tijd, ondanks de vele aandacht die er aan werd besteed.
(G.6 - Leuf - 00954)     Geschiedenis: Maritiem
Harde heelmeesters : Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw
A.E. Leuftink   Zutphen : Walburg Pers   (2008)   (ISBN 9057305437)  
Gezondheidsproblemen aan boord verzwakten de slagkracht van marine en VOC en speelden zeker een rol bij de ondergang van het handelsbedrijf overzee.
(G.6 - Leuf - 00955)     Geschiedenis: Maritiem
De Noord-Holland onder zeil
A.P. Delpeut   Evers Litho en Druk Almere  
De Noord-Holland onder zeil.Historie van de Motorzeilklipper Noord-Holland, het oudste werkschip van de Rijkswaterstaat.De Noord-Holland wordt gebruikt bij intochten van Sinterklaas in Hoorn.Het kantoor van de RWS zetelde op Grote Oost 26.
(G.6 - RWS - 01808)     Geschiedenis: Maritiem
De Gouden Eeuw van Het Fluitschip
Andre Wegener Sleeswyk   Franeker : Van Wijnen   (2003)   (ISBN 9051942591)  
De Gouden Eeuw van Het Fluitschip. Allerlei informatie, zoals geschiedenis en bouw, over dit type schip.
(G.6 - Wege - 00443)     Geschiedenis: Maritiem
Varen en en Vechten met Bontekoe
B.W.E. Veurman   Meulenhof Educatief Amsterdam   (1975)   (ISBN 90-280-0377-0)  
Varen en en Vechten met Bontekoe. Over de Schipper-Schrijver,Uit de Journalen van de Gedenkwaerdige Reijsen
(G.6 - Veur - 01746)     Geschiedenis: Maritiem
Hoorn en de Zee
Ben Tartwijk ... [et al]   Hoorn : Publicatiestichting Bas Baltus   (2002)  
Hoorn en de Zee. In verschillende hoofdstukken hebben de auteurs op specifieke terreinen een beeld gegeven van de rijke maritieme historie van Hoorn. Historische beschrijvingen worden afgewisseld met anekdotes.Hoornse Historische Reeks Deel 4
(G.6 - Hoor - 00339)     Geschiedenis: Maritiem
Wat Lijdt den Zeeman al Verdriet
C.A. Davids   Uitgeverij Martinus Nijhoff B.V.   (1980)   (ISBN 9024790158)  
Wat Lijdt den Zeeman al Verdriet. Het Nederlandse Zeemanslied in de Zeiltijd (1600-1900)
(G.6 - Davi - 01471)     Geschiedenis: Maritiem
De Westfriese Admiraliteit
C.T.F. Thurkow   Enkhuizen : Fas Frisiae   (1945)  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgebrachte clandestiene juridische studie over de geschiedenis van de Westfriese Admiraliteit.
(G.6 - Thur - 00515)     Geschiedenis: Maritiem
De Zuiderzeeballade
Carel de Jong   Hoorn : Westfries Museum   (2003)  
De Zuiderzeeballade. Foto's bij gelijknamige tentoonstelling, WFM 2003
(G.6 - Jong - 00589)     Geschiedenis: Maritiem
The Dutch in the Carribean and in the Guianas 1680-1791
Cornelis Ch. Goslinga   Van Gorcum 1985 Assen   (1985)   (ISBN 90-2060-9)  
The Dutch in the Carribean and in the Guianas 1680-1791. Betreft activiteiten van de in 1675 opgerichte West-Indische Compagnie (WIC) in de Cariben en Guyana's groei, bloei en aftakeling.(Boek is in het Engels geschreven.)
(G.6 - Gosl - 01506)     Geschiedenis: Maritiem
De Horizon Verlegd
D.J. Douwes   Haarlem : De Boer Maritiem / Unieboek bv   (1979)   (ISBN 9022819930)  
De reisverhalen van zeevarenden uit vroeger eeuwen, die in dit boek gebundeld zijn, geven een antwoord op de vraag: wat bezielde die zeelieden om zulke riskante tochten te ondernemen?
(G.6 - Douw - 00441)     Geschiedenis: Maritiem
Vermetel Voorgeslacht
Daan van der Zee   Deventer : W. van Hoeve  
Geschiedenis van de VOC in Oost-Indië.
(G.6 - Zee - 00363)     Geschiedenis: Maritiem
Het is geen kolonie, het is een wereld: vrouwen bereizen en beschrijven Indie, 1852 - 1912
Darja de Wever   Amsterdam : Terra Incognita   (2003)   (ISBN 9073853141)  
Lange tijd was het bereizen en beschrijven de Indonesische archipel een louter mannelijke aangelegenheid. Pas in de loop van de 19de eeuw kwam hierin verandering en verschenen er ook reisbeschrijvingen van vrouwen.
(G.6 - Weve - 00422)     Geschiedenis: Maritiem
Voyagien van David Pietersz de Vries 1618-1644
David Pietersz de Vries   Den haag, Martinus Nijhoff   (1911)  
Voyagien van David Pietersz de Vries 1618-1644. Beschrijving van de reizen van zeereiziger David Pietersz de Vries over alle Wereldzeeen en Stichter van de Kolonien in Amerika en de beschrijvingen van de inheemse bevolking de Indianen.
(G.6 - Vrie - 01432)     Geschiedenis: Maritiem
Straat- en Bochtvaarders
David Pietersz. de Vries   Utrecht : W. de Haan N.V.   (1943)  
Drie reizen van 1618 tot 1625, inclusief facsimile tekst.
(G.6 - Vrie - 00407)     Geschiedenis: Maritiem
Mijn Zeemansleven 1878-1900
Derk Brouwer   Hoorn, Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder   (1999)   (ISBN 9080316938)  
Mijn Zeemansleven 1878-1900. Autobiografische verslagen van reizen gemaakt door Derk Brouwer.
(G.6 - SNKH - 01398)     Geschiedenis: Maritiem
ONDERZOEKSRAPPORT SLAVERNIJVERLEDEN VAN HOORN
Dillon Heuser   STADenBEDRIJF   (2023)  
Onderzoeksrapport slavernij verleden van Hoorn. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar het koloniale- en slavernijverleden van Hoorn. In het bijzonder naar de rol van het stadsbestuur. Uit het onderzoek blijkt dat het stadsbestuur een zeer belangrijk aandeel had in het slavernijverleden.
(G.6 - Heus - 01929)     Geschiedenis: Maritiem
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.39 MB - Opent in nieuw venster)
Slavernij. Een geschiedenis
Dirk J. Tang   Walburg Pers, Zutphen   (2013)   (ISBN 90.5730.905.x)  
Slavernij. Een geschiedenis van Slavernij en Slavenhandel in de Gouden Eeuw in de Nerlandse Overzeese Gebieden. Alsmede het begin van slavenhandel door verschillende buitenlandse naties.
(G.6 - Tang - 00537)     Geschiedenis: Maritiem
Tegen de Heeren van de VOC
Dirk Jan Barreveld   SDU   (2002)   (ISBN 9012094763)  
Tegen de Heeren van de VOC    Isaac Le Maire en de ontdekking van Kaap HoornInformatief boek over een onbekend aspect van de geschiedenis van de VOC
(G.6 - Barr - 01959)     Geschiedenis: Maritiem
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief