Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Hoorn diversen (109)   Gesorteerd op: Auteur

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Adressen van Hoornsche Burgers rond 1920 (Kopie met zwarte ringband)
[S.l.] : Nationale_Bankvereeniging [?]   (ca. 1920)  
Adresgids met de namen van bedrijven en particulieren. Bevat veel advertenties van bedrijven en winkels.Bij de particulieren wordt het beroep vermeld.
(H.0 - Adre - 00261)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Dispereert niet...... Rede H. Colijn bij 350ste geboortedag J.Pzn. Coen
N.V. Boekhandel W. Ten Have, Amsterdam   (1937)  
Rede ter herdenking van den 350sten geboortedag van Jan Pietersz. Coen uitgesproken te Hoorn den 1sten Februari 1937DOOR DR. H. COLIJN.De 50 à 60 jaren, die, in ongeveer gelijke deelen, gegroepeerd liggen ter weerszijden van den overgang van de 16de naar de 17de eeuw, zijn... lees verder >>
(H.0 - - 01531)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (2.97 MB - Opent in nieuw venster)
Doctor Theodorus Velius Fotoverslag Boekpresentatie
Hoorn, Vereniging Oud Hoorn   (2013)  
Doctor Theodorus Velius, Foto's van de Boekpresentatie van deze biografie.2013Zie ook G8, BRH 1218
(H.0 - FVOH - 01323)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Gids voor de stad Hoorn
Hoorn : Gemeente Hoorn   (1968)  
Gemeentegids van Hoorn
(H.0 - Gids - 00581)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Hoorn door en door ... -  gids voor de stad Hoorn
Hoorn : Stichting Gemeenschapsraad Hoorn   (1974)  
Gemeentegids Hoorn
(H.0 - Hoor - 00582)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Hoorn, hoorn en zien
Hoorn : Gemeente hoorn   (1972)  
Uitgave n.a.v. het tienjarig bestaan (1972) van de toeristische Oudhollandse markt in Hoorn.
(H.0 - Hoor - 00566)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Overdracht Maquette Hoorn anno 1650 Fotoverslag
Hoorn, Publicatiestichting Bas Balthus   (2011)  
Overdracht Maquette Hoorn anno 1650, Fotoverslag van de presentatie in de Oosterkerk.
(H.0 - FVOH - 01322)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Schetsen uit het leven eens Blinden en zijn gezin
2e Druk Gedrukt Te Amsterdam, bij F. W. Fislaake   (1879)  
Door hemzelve zamengesteld en gedicteerd... Ik twijfel niet of bij de lezing van dit werkje zal ieder rechtgeaard menschenhart met medegevoel vervuld worden bij het vernemen welken samenloop van gevallen, toestanden en omstandigheden door mij en de mijnen zijn voortgekomen... lees verder >>
(H.0 - - 01525)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (11.09 MB - Opent in nieuw venster)
Slag van Bossu
Het Nederlandsch Magazijn   (1873)  
De zeeslag geleverd den 11den October van het jaar 1573 en algemeen bekend onder den naam van den ʽSlag van Bossuʼ, is zeker eene der gewigtigste gebeurtenissen, die men in de geschiedboeken van Nederland vindt aangetekend. Zo opent een een artikel in ʽHet Nederlandsch... lees verder >>
(H.0 - - 01851)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.85 MB - Opent in nieuw venster)
Verslag van een feestjaar : 650 jaar Hoorn 1357-2007
Verslaglegging festiviteiten 650 jarig bestaan van de stad Hoorn.
(H.0 - Fees - 00881)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Kijk eens Achterom
Annelies van Braam   Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus   (2014)  
Kijk eens Achterom, Informatie over en foto's van het de straat het Achterom, in Hoorn.
(H.0 - Hoor - 01434)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Hoorn in 50 verhalen
Annette Snaas et al   Alkmaar : HDC Media   (2007)  
Karakterschets van Hoorn in de vorm van een optelsom van mensen en hun belevenissen.
(H.0 - Snaa - 00878)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Stegen en Gloppen in de binnenstad van Hoorn : verdwenen ... vergeten ... veranderd ... of nog altijd bestaand!
Arie Boezaard en Peter Tack   Hoorn : Publicatiestichting Bas Baltus   (2012)   (ISBN 9789076385068)  
Stegen en Gloppen in de binnenstad van Hoorn : verdwenen ... vergeten ... veranderd .Op de stadsplattegrond van Hoorn staan ruim veertig stegen. Het zijn de haarvaten in de bloedsomloop van de stad. Lang geleden waren het er zeker drie keer zoveel. Die zijn nu in kaart gebracht.... lees verder >>
(H.0 - CHRH - 01056)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (33.87 MB - Opent in nieuw venster)
Toespraak Plegtige opening van de Stads-tusschenschool
Beelo, A.   Vermande Zonen   (1846)  
Een toespraak van Dhr. A. Beeloo uit Medemblik bij de plegtige opening van de stads-tusschenschool en de nieuwe stads-armenscholen. Het slot van de rede: O, mogten onze kinderen, door een Nederlandsche, dus Christelijke opvoeding  bloeijen in Christelijke deugden, met liefde en trouw vervuld voor het land hunner geboorte. Voor Vaderland en Vorst, Ik heb gezegd.
(H.0 - - 01852)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.65 MB - Opent in nieuw venster)
Blokker Toen en Nu - Jaarboek 2002 t/m 2013
Blok   Vereniging Historisch Blokker   (2002 t/m 2013)   (ISBN [s.n.])  
Blokker Toen en Nu - Jaarboek 2002 t/m 2013, Uitgave van de Vereniging Historisch Blokker. Verzameling van jaarboeken van Wester Blokker en Ooster Blokker over de straten en Bewoners met hun Beroepen en hun Verenigingsleven.
(H.0 - Blok - 01160)     Geschiedenis: Hoorn diversen
West-Friesland groot verleden  grote toekomst
Boekweit& Olie   Boekweit & Olie makelaars  
West-Friesland groot verleden grote toekomst   De makelaars Boekweit & Olie makelaars brengt op deze wijze West-Friesland onder de aandacht 
(H.0 - Boek - 01978)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Hoorn is Amsterdam niet....
Bureau Voorlichting gemeente Hoorn   Bureau Voorlichting gemeente Hoorn   (197...)  
Brochure Hoorn is Amsterdam niet. Brochure over de stad Hoorn 197...., informatie van Bureau Voorlichting
(H.0 - Voor - 01900)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Buurtproject Hoorn-Noord
Buurthuis de schoor   Westfries Administratief centrum   (1990)  
Buurtproject Hoorn-Noord Een verslag van een multi-etnisch samenlevingsproject
(H.0 - Scho - 01940)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van West-Vriesland, gedurende het grootste gedeelte der XVII en XVIII eeuw of vervolg op Velius Chronyk beginnende met het jaar 1630 aantekeningen
Geschiedenis van Hoorn vanaf 1630 tot 1720.
(H.0 - Abbi - 00325)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van West-Vriesland, gedurende het grootste gedeelte der XVII en XVIII eeuw of vervolg op Velius Chronyk beginnende met het jaar 1630 aantekeningen
Geschiedenis van Hoorn vanaf 1630 tot 1720.
(H.0 - Abbi - 01319)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief