Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Hoorn diversen (97)   Gesorteerd op: Nieuwste eerst

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

geen foto
Marie-Claire Wever   Herberg Hoorn   (2022)  
5 Jaar Herberg Hoorn. Stad van de Ontmoeting. Een overzicht van activiteiten georganiseerd door medewerkers en bestuur van Herberg Hoorn en zijn vele vrijwilligers.Met doel om de Kunst en Cultuur in Hoorn een plaats, en een Gezicht  te geven, met medewerking van de Culturele Verenigingen.
(H.0 - Herb - 01868)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Verslag van de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, 1893
Zimmerman, A.E. ; Groot, J.; de Jong, M.   Niet in de Handel   (1893)  
In overleg met het Uitvoerend Comité tot oprichti8ng van een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, heeft het Lokaal-Comité tot onthulling van dat standbeeld gemeend een kort verslag van de feestviering op 30 mei 1893 te moeten doen opstellen. het heeft de eer dit aan H.... lees verder >>
(H.0 - - 01863)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (6.78 MB - Opent in nieuw venster)
Beknopte gids
Kerkmeijer - de Regt, C.   Westfries Museum   (1939)  
De laatste publieksgids voor de oorlog, geschreven door mevrouw Kerkmeijer - de Regt. Toen hingen de originelen van de tekeningen van Pronk nog op zaal en de concierge toonde op verzoek nog de kwetsbare kledingstukken uit de 18e eeuw.
(H.0 - WFM - 01858)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (6.29 MB - Opent in nieuw venster)
Rede bij de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, 1893
Schaepman, H.J.A.M. Dr.   W.P. van Stockum en Zoon   (1893)  
Op de dag van de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen heeft Dr. Schaepman, katholiek priester en lid der tweede kamer van de Staten Generaal, de feestrede uitgesproken. Dat was op 30 mei 1893 om half een ʼs middags. Hij stond bekend als een een begaafd... lees verder >>
(H.0 - - 01857)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.44 MB - Opent in nieuw venster)
Toespraak Plegtige opening van de Stads-tusschenschool
Beelo, A.   Vermande Zonen   (1846)  
Een toespraak van Dhr. A. Beeloo uit Medemblik bij de plegtige opening van de stads-tusschenschool en de nieuwe stads-armenscholen. Het slot van de rede: O, mogten onze kinderen, door een Nederlandsche, dus Christelijke opvoeding  bloeijen in Christelijke deugden, met liefde en trouw vervuld voor het land hunner geboorte. Voor Vaderland en Vorst, Ik heb gezegd.
(H.0 - - 01852)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.65 MB - Opent in nieuw venster)
Slag van Bossu
Het Nederlandsch Magazijn   (1873)  
De zeeslag geleverd den 11den October van het jaar 1573 en algemeen bekend onder den naam van den ʽSlag van Bossuʼ, is zeker eene der gewigtigste gebeurtenissen, die men in de geschiedboeken van Nederland vindt aangetekend. Zo opent een een artikel in ʽHet Nederlandsch... lees verder >>
(H.0 - - 01851)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.85 MB - Opent in nieuw venster)
De Nieuwe gedenksteen voor Lambert Melisz. , bij gelegenheid der Bossufeesten onthuld te Hoorn,  14 oktober 1873
De Nieuwe gedenksteen voor Lambert Melisz. , bij gelegenheid der Bossufeesten onthuld te Hoorn,  14 oktober 1873. Toespraak door A. van Eck, gehouden namens de commissie voor de volksvoordrachten.
(H.0 - - 01816)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.19 MB - Opent in nieuw venster)
Cultuurhistorische verkenning Hoorn Noord en Venenlaankwartier
Cutuurhistorische verkenning Hoorn Noord en Venenlaankwartier.Het gebied Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier zijn woonwijken gelegen ten noorden van de binnenstad van Hoorn. Ze vormen samen de eerste uitbreiding van de stad buiten de vestingwerken. De... lees verder >>
(H.0 - - 01815)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (208.04 MB - Opent in nieuw venster)
NIEUW HOORN
Jacob Groot   Uitgave van Theo van Vliet   (1996)  
NIEUW HOORN, Een SouvenirEen overzicht van foto"s van Hoorn en Verhalen en Gebeurtenissen, geschreven door Jacob Groot en geïllustreerd met foto"s van Hans Albers.
(H.0 - Groo - 01814)     Geschiedenis: Hoorn diversen
GLOP
Josje van Leeuwen   Hoogland & van Klaveren   (2020)   (ISBN 978 90 8967 338 1)  
GLOP, geschiedenis van een onderaardse gang aangelegd de afvoer van afval van de mensen. Glop is voorloper van de huidige riolering. Door het leeghalen van het Glop kwam de geschiedenis van eeuwen naar boven door de voorwerpen die er in verloren waren.
(H.0 - Leeu - 01810)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Hoorn 600 jaar stad
Stichting Stad Hoorn   Drukkerij West-Friesland Hoorn   (1957)  
Hoorn 600 jaar stad, Officieel Programmaboekje 26 juni t/m 13 juli 1957
(H.0 - SSH - 01803)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Hoorn in 1813
Kops, W.P.   Overdruk uit Gedenkboek 1813   (1913)  
Indien de afbraak van huizen mag worden gerekend als een der voornaamste kenmerken van het verval eener stad, dan kan men zonder overdrijving beweren, dat Hoorn's achteruitgang in den Franschen tijd haar toppunt bereikt had.Zuchtte een dichterlijk inwoner in de dagen der... lees verder >>
(H.0 - - 01794)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (215.75 KB - Opent in nieuw venster)
Oudheidkundig Jaarboek 1938  (gedeelte uit)
Kerkmeijer, J.C.   N.V. Boekhandel en drukkerij voorheen E. J. Brill Leiden   (1938)  
Chronologish overzicht van door de stad HOORN aan verschillende kerken in Noordholland geschonken gebrandschilderde glazen en wat ervan over is.Deze opsomming kan op volledigheid geen aanspraak maken. Ik heb echter gemeend een en ander te moeten vastleggen om een grond te... lees verder >>
(H.0 - - 01793)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.57 MB - Opent in nieuw venster)
Binnenstad Bekeken Groeten uit Hoorn
Maria van Nuland   Drukkerij Klaassen   (2005)  
Binnenstad Bekeken Groeten uit Hoorn. Foto's gemaakt door bewoners en passanten.Het betreft een overzicht van foto's, over de binnenstad en gebeurtenissen waaronder het straatontbijt.Alsmede Hoorn gezien door de ogen van toeristen en passanten van de Historische binnenstad en wonen,werken,spelen en recreëren.
(H.0 - Nula - 01779)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Typisch Hoorn
Hans-Peter Bonnema   Drukkerij Koopmans Hoorn   (2019)  
Typisch Hoorn. Een overzicht van Verhalen en Beschrijvingen van Burgers en Bedrijven uit Hoorn en omstreken. Geïllustreerd met prachtige Foto's van Hoorn bij dag en nacht.
(H.0 - Bonn - 01768)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Chronijk Van de Vermaarde Zee en Koopstad Hoorn
Feyken Rijp   Feyken Rijp te Hoorn   (1706)   (ISBN 978-90-78701-08-8)  
Chronijk Van de Vermaarde Zee en Koopstad Hoorn. Historich Overzicht van de Stad Hoorn Verhalen en Overzichten van de Burgerij en Gebeurtenissen, waaronder de slag op het ijsselmeer en de overwinning van de vloot op Bossu. De Chronijk is ook als PDF te lezen het ID nummer 1524
(H.0 - Rijp - 01744)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Ned. R. K. Volksbond afd. Hoorn. Verslag van 1 October 1896 tot 30 September 1897
H. Kwaad   R.K. Volksbond - Afd. Hoorn   (1897)  
Wederom is het tijdstip daar, dat ik, volgens art. 10 van ons huishoudelijk reglement, het jaarverslag onzer afdeeling moet uitbrengen.Beginnende bij het Bestuur, zij bemerkt, dat bij de periodieke verkiezing van 5 bestuursleden, welke plaats had in de jaarl. algemeene vergarlering... lees verder >>
(H.0 - - 01667)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (6.29 MB - Opent in nieuw venster)
Jaarlijksche Fokvee-Tentoonstelling TE HOORN
Hollandsche Maatschappij van Landbouw   Hollandsche Maatschappij van Landbouw   (1935)  
Jaarlijksche Fokvee-Tentoonstelling TE HOORNvanwege de Afdeeling HOORN en OMSTREKEN van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw op MAANDAG 23 SEPTEMBER 1935 's morgens te half tien, op de Nieuwe Veemarkt.TEN BEHOEVE VAN DEZE TENTOONSTELLING ZIJNMEDAILLES BESCHIKBAAR GESTELD... lees verder >>
(H.0 - - 01666)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (12.83 MB - Opent in nieuw venster)
Hoorn in de Twintigste Eeuw (2 delen)
VOH   Hoorn : Publicatiestichting Bas Baltus i.s.m. Ver. Oud Hoorn   (2017)   (ISBN 978-90-76385-20-4)  
Hoorn in de Twintigste Eeuw (2 delen) Jubileum boek van 100 jarig bestaan Vereniging Oud Hoorn.Kroniek van Hoorn in de Twintigste Eeuw. Overzicht van feiten en gebeurtenissen in Hoorn en de Economie en Verenigingsleven. Historische Reeks deel 7
(H.0 - VOH - 01602)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Toen en Thans, Hoorn in Heden en Verleden
Willy Wiggelaar en Jacques Wester   Hoorn : Publicatiestichting Bas Baltus i.s.m. Ver. Oud Hoorn   (2017)   (ISBN 978-90-76385-21-1)  
Toen en Thans, Hoorn in Heden en Verleden. Een Eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed.Foto's en Beschrijvingen van Hoornse Gebouwen, Straten en Bevolking 
(H.0 - Wigg - 01593)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief