Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Hoorn diversen (109)   Gesorteerd op: Nieuwste eerst

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

West-Friesland groot verleden  grote toekomst
Boekweit& Olie   Boekweit & Olie makelaars  
West-Friesland groot verleden grote toekomst   De makelaars Boekweit & Olie makelaars brengt op deze wijze West-Friesland onder de aandacht 
(H.0 - Boek - 01978)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Overdracht maquette Hoorn anno 1650
Zack   VOH   (2013)  
Overdracht maquette Hoorn anno 1650  Fotoverslag 17 april 2013
(H.0 - VOH - 01948)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Geschiedenis der stad Hoorn
CA. Abbing   Gebr. Vermande te Hoorn   (1842)  
Geschiedenis der stad Hoorn, vervolg op Velius Chronyk.  Deel II  1842Voortgezet tot op het jaar 1773 met aantekening en bijlagen.
(H.0 - Abbi - 01944)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Kronijk van Hoorn 1705
Feyken Rijp   Uyt Mijn Boek-Winkel   (1705)  
Kronijk van Hoorn 1705. Inhoud met Voorreden en Loff der Stad Hoorn door P. Rabus, en een overzicht van Burger-meesteren en Schepenen tot Hoorn, uit de stads oude Memorien die ik heb kunnen opfoeken.( een overzicht van Burgemeesters en Schepenen (Wethouders) die Feyken Rijp uit de oude stadshistorie heeft kunnen opzoeken.)
(H.0 - Rijp - 01941)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Buurtproject Hoorn-Noord
Buurthuis de schoor   Westfries Administratief centrum   (1990)  
Buurtproject Hoorn-Noord Een verslag van een multi-etnisch samenlevingsproject
(H.0 - Scho - 01940)     Geschiedenis: Hoorn diversen
ode
Steunpunt Monumenten& Archeologie Noord-Holland   Provincie Noord-Holland   (2023)  
ode , omgevingskwaliteit door erfgoed. Nummer 4, voorjaar 2023
(H.0 - mees - 01938)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Hoorn's Stedeschoon
Vermande zonen   Vermande Zonen Hoorn   (?)  
Hoorn's Stedeschoon. Een boekje met 65 afbeeldingen.Foto's tzt te vinden op onze Beeldbank.
(H.0 - Verm - 01934)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Zwaag door de eeuwen heen 1170-2020
Stichting Historisch Zwaag, Piet Bakker   Grafistar BV   (2020)   (ISBN 9789082780130)  
Zwaag door de eeuwen heen- 104 momenten van 1170-2020.
(H.0 - Bakk - 01925)     Geschiedenis: Hoorn diversen
geen foto
Peter Karsten   Zwaan & Partners   (1998)  
Spreuken persoonlijk van Peter Karsten. Spreuken persoonlijk. Boekje met vaste gezegdes, uitdrukkingen c.q. spreuken. Column Rob Benjamins in Distrifood juli 1998
(H.0 - kars - 01907)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Hoorn zien en leven
gemeente Hoorn   Bureau Voorlichting gemeente Hoorn   (1975)  
Hoorn zien en leven. Een moment-opname van een stad onderweg. Risdam II vak K, Plan Risdam II vak K., Plan Risdam II vak G, Plan Grote Waal fase 2b.
(H.0 - Hoor - 01905)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Swaf 10-jaar getapt
N. Danenberg en C. Ruijter   Swaff   (1995)  
Swaf 10-jaar getapt 1 april 1985 - 1995.
(H.0 - Swaf - 01901)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Hoorn is Amsterdam niet....
Bureau Voorlichting gemeente Hoorn   Bureau Voorlichting gemeente Hoorn   (197...)  
Brochure Hoorn is Amsterdam niet. Brochure over de stad Hoorn 197...., informatie van Bureau Voorlichting
(H.0 - Voor - 01900)     Geschiedenis: Hoorn diversen
5 Jaar Herberg Hoorn
Marie-Claire Wever   Herberg Hoorn   (2022)  
5 Jaar Herberg Hoorn. Stad van de Ontmoeting. Een overzicht van activiteiten georganiseerd door medewerkers en bestuur van Herberg Hoorn en zijn vele vrijwilligers.Met doel om de Kunst en Cultuur in Hoorn een plaats, en een Gezicht  te geven, met medewerking van de Culturele Verenigingen.
(H.0 - Herb - 01868)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Verslag van de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, 1893
Zimmerman, A.E. ; Groot, J.; de Jong, M.   Niet in de Handel   (1893)  
In overleg met het Uitvoerend Comité tot oprichti8ng van een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, heeft het Lokaal-Comité tot onthulling van dat standbeeld gemeend een kort verslag van de feestviering op 30 mei 1893 te moeten doen opstellen. het heeft de eer dit aan H.... lees verder >>
(H.0 - - 01863)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (6.78 MB - Opent in nieuw venster)
Beknopte gids
Kerkmeijer - de Regt, C.   Westfries Museum   (1939)  
De laatste publieksgids voor de oorlog, geschreven door mevrouw Kerkmeijer - de Regt. Toen hingen de originelen van de tekeningen van Pronk nog op zaal en de concierge toonde op verzoek nog de kwetsbare kledingstukken uit de 18e eeuw.
(H.0 - WFM - 01858)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (6.29 MB - Opent in nieuw venster)
Rede bij de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, 1893
Schaepman, H.J.A.M. Dr.   W.P. van Stockum en Zoon   (1893)  
Op de dag van de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen heeft Dr. Schaepman, katholiek priester en lid der tweede kamer van de Staten Generaal, de feestrede uitgesproken. Dat was op 30 mei 1893 om half een ʼs middags. Hij stond bekend als een een begaafd... lees verder >>
(H.0 - - 01857)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.44 MB - Opent in nieuw venster)
Toespraak Plegtige opening van de Stads-tusschenschool
Beelo, A.   Vermande Zonen   (1846)  
Een toespraak van Dhr. A. Beeloo uit Medemblik bij de plegtige opening van de stads-tusschenschool en de nieuwe stads-armenscholen. Het slot van de rede: O, mogten onze kinderen, door een Nederlandsche, dus Christelijke opvoeding  bloeijen in Christelijke deugden, met liefde en trouw vervuld voor het land hunner geboorte. Voor Vaderland en Vorst, Ik heb gezegd.
(H.0 - - 01852)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.65 MB - Opent in nieuw venster)
Slag van Bossu
Het Nederlandsch Magazijn   (1873)  
De zeeslag geleverd den 11den October van het jaar 1573 en algemeen bekend onder den naam van den ʽSlag van Bossuʼ, is zeker eene der gewigtigste gebeurtenissen, die men in de geschiedboeken van Nederland vindt aangetekend. Zo opent een een artikel in ʽHet Nederlandsch... lees verder >>
(H.0 - - 01851)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.85 MB - Opent in nieuw venster)
De Nieuwe gedenksteen voor Lambert Melisz. , bij gelegenheid der Bossufeesten onthuld te Hoorn,  14 oktober 1873
De Nieuwe gedenksteen voor Lambert Melisz. , bij gelegenheid der Bossufeesten onthuld te Hoorn,  14 oktober 1873. Toespraak door A. van Eck, gehouden namens de commissie voor de volksvoordrachten.
(H.0 - - 01816)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.19 MB - Opent in nieuw venster)
Cultuurhistorische verkenning Hoorn Noord en Venenlaankwartier
Gemeente Hoorn Bureau Erfgoed   Gemeente Hoorn   (2014)  
Cutuurhistorische verkenning Hoorn Noord en Venenlaankwartier.Het gebied Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier zijn woonwijken gelegen ten noorden van de binnenstad van Hoorn. Ze vormen samen de eerste uitbreiding van de stad buiten de vestingwerken. De... lees verder >>
(H.0 - Oliv - 01815)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (208.04 MB - Opent in nieuw venster)
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief