Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Boeken digitaal - (106)   Gesorteerd op: Nieuwste eerst

Integrale teksten of PDF weergaven van oudere boeken over Hoorn. Teksten zijn overgenomen met behoud van de oude spelling. Originelen zijn in veel gevallen ter inzage in de bibliotheek van Oud Hoorn.


 

 

Memoires Doeke Dam: onthullend kijkje in werk marechaussee tijdens WOII
Hees, Christa en Ottens, Egbert   Uitgeverij Eigen boek Holland   (2009)  
Memoires Doeke Dam: onthullend kijkje in werk marechaussee tijdens WOIIGROTE VERZETSHELD IZAAK ADRIAANSE EN ZIJN “HANDLANGER” DOEKE DAMMet de onverwachte gift begin 2023 van een boek over het leven van rijkspolitieman Doeke Dam kreeg het Hoorns Comité... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.14 MB - Opent in nieuw venster)
Dankboekje van Jasper, Post Poddie.
Iepenga, J.   J. Iepenga   (1945)  
 Dankboekje van Jasper, Post Poddie. Geschiedenis uit de tweede wereldoorlog betreft Berichtenformulieren van de Binnenlandse Strijdkrachten, in de regio.
pdf Bekijk of download de PDF versie (29.93 MB - Opent in nieuw venster)
Het Octaaf 50 jaar, 1968-2018
Groep jubileumcommissie   Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker 2018   (2018)  
Het Octaaf 50 jaar, 1968-2018 Totstandkoming en bedrijfsvoering van het Kerkelijk Centrum Het Octaaf in Hoorn. 
pdf Bekijk of download de PDF versie (32.16 MB - Opent in nieuw venster)
ONDERZOEKSRAPPORT SLAVERNIJVERLEDEN VAN HOORN
Dillon Heuser   STADenBEDRIJF   (2023)  
Onderzoeksrapport slavernij verleden van Hoorn. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar het koloniale- en slavernijverleden van Hoorn. In het bijzonder naar de rol van het stadsbestuur. Uit het onderzoek blijkt dat het stadsbestuur een zeer belangrijk aandeel had in het slavernijverleden.
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.39 MB - Opent in nieuw venster)
Familie Ruiter Schellinkhout
Ruiter, Pieter  
In dit boekje (alleen digitaal beschikbaar) is een deel van het onderduikersverhaal op Grote Oost 35 beschreven op pagina 21. Gre Ruiter ontving de Yad Vashem onderscheiding
pdf Bekijk of download de PDF versie (47.39 MB - Opent in nieuw venster)
Rietvink Architecten
Bernard Faber   Uitgeverij Het Venster / Jan Rietvink   (2022)   (ISBN 9789081567008)  
Rietvink Architecten. Foto's met begeleidende teksten van gebouwen die ontworpen zijn door Rietvink Architecten Deel 2Deel 1 heeft ID.1433
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.85 MB - Opent in nieuw venster)
Waardestelling van het Oost-Indisch pakhuis te Hoorn
Deze cultuurhistorische waardestelling betreft het exterieur en de ruimtes die januari 2022 in gebruik zijn door de Vereniging Oud Hoorn en is gemaakt volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek.Er is alleen een digitale versie van dit document beschikbaar.
pdf Bekijk of download de PDF versie (118.94 MB - Opent in nieuw venster)
Beknopte geschiedenis van de vrouwenbeweging in Hoorn
Samengesteld door Franca van Alebeek   (2022)  
Samengesteld door Franca van Alebeek in samenwerking met Truud Keet, Ingrid van Laere en Ria van der Oord Ter gelegenheid van de bijeenkomst ‘Van Vrouwenhuis tot emancipatiecentrum Salto’ op 9 maart 2022 georganiseerd door de Vereniging Oud Hoorn Alleen digitaal beschikbaar.
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.02 MB - Opent in nieuw venster)
Verslag van de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, 1893
Zimmerman, A.E. ; Groot, J.; de Jong, M.   Niet in de Handel   (1893)  
In overleg met het Uitvoerend Comité tot oprichti8ng van een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, heeft het Lokaal-Comité tot onthulling van dat standbeeld gemeend een kort verslag van de feestviering op 30 mei 1893 te moeten doen opstellen. het heeft de eer dit aan H.... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (6.78 MB - Opent in nieuw venster)
Blindheid voor eigen tekortkomingen
Schütz, Raymond en Ottens, Egbert   (2021)  
Verslag van het historisch onderzoek naar de roof van Joods onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hoorn, naar de rol van de gemeente en naar het rechtsherstel na de oorlog. 
pdf Bekijk of download de PDF versie (2.79 MB - Opent in nieuw venster)
Conditie en voorwaarden van de Gabellen 1743
Het Sand pad tussen Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnikendam en Purmerend ken de een tol die door reizigers moest worden betaald. Ook reizigers die over zee met de veerschipper reisden moesten een belasting betalen: de gabellen. Dit geschrift is een soort reglement annex invulformulier... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.82 MB - Opent in nieuw venster)
Overzicht van den bouw der R.K. Kerk van den H. Cyriacus te Hoorn
De aanbesteding van de kerk door de architect Bleijs liep gesmeerd, inschrijver aannemer D. Tool kreeg de opdracht, wellicht omdat zij elkaar kenden. Maar tijdens de bouw werd het méér- en minderwerk een probleem. Deze in eigen beheer uitgegeven tekst beschrijft ‒zonder... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.75 MB - Opent in nieuw venster)
Een drietal ordonnantiën betreffende den Westfrieschen Zeedijk.
de Vries Az., Mr. G.   Martinus Nijhoff   (1889)  
Mr. G. de Vries Az., de auteur van het standaardwerk ʽDe Zeeweringen en waterschappen van Noordhollandʼ uit 1864 heeft zijn leven lang de Westfriese Omringdijk bestudeerd, ondanks zijn drukke functies van Griffier van de... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (14.10 MB - Opent in nieuw venster)
Beknopte gids
Kerkmeijer - de Regt, C.   Westfries Museum   (1939)  
De laatste publieksgids voor de oorlog, geschreven door mevrouw Kerkmeijer - de Regt. Toen hingen de originelen van de tekeningen van Pronk nog op zaal en de concierge toonde op verzoek nog de kwetsbare kledingstukken uit de 18e eeuw.
pdf Bekijk of download de PDF versie (6.29 MB - Opent in nieuw venster)
Rede bij de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, 1893
Schaepman, H.J.A.M. Dr.   W.P. van Stockum en Zoon   (1893)  
Op de dag van de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen heeft Dr. Schaepman, katholiek priester en lid der tweede kamer van de Staten Generaal, de feestrede uitgesproken. Dat was op 30 mei 1893 om half een ʼs middags. Hij stond bekend als een een begaafd... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (4.44 MB - Opent in nieuw venster)
Uit de kloostergeschiedenis van Hoorn: het Fraterhuis
Noordeloos, P.   [S.l.]   (1961)  
De bekende historicus P. Noordeloos heeft de vroege geschiedenis van het Fraterhuis (1385 - 1429) beschreven. Het was een van de voorlopers van de latere kloosters in Hoorn. Het begon met de aankoop van een huis aan de Gouw door Jacob Hermanszoon. Het zou een huis worden... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (8.17 MB - Opent in nieuw venster)
Feestrede door G.D. Scholten bij de restauratie van de Noorderkerk - 1939
Scholten, G.D.   J. Schrickx Boekhandel Hoorn   (1939)  
Feestrede Noorderkerk. Op de dag dat de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente de Noorderkerk in gerestaureerde toestand in ontvangst nam, hield G.D. Scholten deze toespraak voor een volle kerk met vele eregasten. Hij schetste onder meer het verloop van de restauratieplannen... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.69 MB - Opent in nieuw venster)
Toespraak Plegtige opening van de Stads-tusschenschool
Beelo, A.   Vermande Zonen   (1846)  
Een toespraak van Dhr. A. Beeloo uit Medemblik bij de plegtige opening van de stads-tusschenschool en de nieuwe stads-armenscholen. Het slot van de rede: O, mogten onze kinderen, door een Nederlandsche, dus Christelijke opvoeding  bloeijen in Christelijke deugden, met liefde en trouw vervuld voor het land hunner geboorte. Voor Vaderland en Vorst, Ik heb gezegd.
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.65 MB - Opent in nieuw venster)
Slag van Bossu
Het Nederlandsch Magazijn   (1873)  
De zeeslag geleverd den 11den October van het jaar 1573 en algemeen bekend onder den naam van den ʽSlag van Bossuʼ, is zeker eene der gewigtigste gebeurtenissen, die men in de geschiedboeken van Nederland vindt aangetekend. Zo opent een een artikel in ʽHet Nederlandsch... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.85 MB - Opent in nieuw venster)
Remonstrantie van de Synoden van Zuyt ende Noort-Hollant.
anoniem   Pieter Jaansz van Campen, woonende in de Nieuwe Steegh in de boekdrukkerij   (1626)  
In deze tekst vinden de auteurs, leden van de synode, dit geen schotschrift (=laster), want ʽsy eerlijcke lieden zijndeʼ. Maar in de tekst klagen zij ʽover de groote stoutsheydt der Arminianenʼ. En ook hebben zij deze remonstrantie anoniem gepubliceerd, want in het Arminiaanse... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (26.15 MB - Opent in nieuw venster)
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief