Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1747)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Vermetel Voorgeslacht
Daan van der Zee   Deventer : W. van Hoeve  
Geschiedenis van de VOC in Oost-Indië.
(G.6 - Zee - 00363)     Geschiedenis: Maritiem
Verscholen in Noord-Holland
Peter Gerritse en Henk Tol   Martin Lammes, Uitgever te Hensbroek / Druk West Friesland   (1976)  
Verscholen in Noord-Holland. Verslag en Beschrijvingen van Vijftien Losse Dorpsschetsen
(G.0 - Gerr - 01731)     Geschiedenis: Diversen
Verslag van de Commissie van Gedeputeerde Staten en Verbetering van Waterwegen.
C.J.K. van Aalst   Drukkerij Firma Ruijgrok & co Haarlem   (1921)  
Verslag van de Commissie van Gedeputeerde Staten over de Ontwikkeling en Verbetering van Waterwegen en Kanalisatie van Westfriesland. Betreft het Water- en Wegenbeheer, door Rijkswaterstaat. Verslag hoort bij Rapport ID 1614 
(G.4 - KAN - 01615)     Geschiedenis: Land & water
Verslag van den toestand der gemeente Hoorn over het jaar 1882
Jaarlijks verslag van de gemeente met gegevens over bevolking, gemeentebestuur, financiën, publieke werken, gezondheidszorg, politie, kerk, onderwijs, armenzorg, landbouw, veeteelt, bedrijfsleven.
(G.10 - Vers - 00315)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Verslag van den toestand der gemeente Hoorn over het jaar 1885
Jaarlijks verslag van de gemeente met gegevens over bevolking, gemeentebestuur, financiën, publieke werken, gezondheidszorg, politie, kerk, onderwijs, armenzorg, landbouw, veeteelt, bedrijfsleven.
(G.10 - Vers - 01296)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Verslag van den toestand der gemeente Hoorn over het jaar 1886
Jaarlijks verslag van de gemeente met gegevens over bevolking, gemeentebestuur, financiën, publieke werken, gezondheidszorg, politie, kerk, onderwijs, armenzorg, landbouw, veeteelt, bedrijfsleven.
(G.10 - Vers - 01298)     Geschiedenis: Recht en bestuur
geen foto
Jaarlijks verslag van de gemeente met gegevens over bevolking, gemeentebestuur, financiën, publieke werken, gezondheidszorg, politie, kerk, onderwijs, armenzorg, landbouw, veeteelt, bedrijfsleven.
(G.10 - Vers - 01299)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Verslag van den toestand der gemeente Hoorn over het jaar 1888
Jaarlijks verslag van de gemeente met gegevens over bevolking, gemeentebestuur, financiën, publieke werken, gezondheidszorg, politie, kerk, onderwijs, armenzorg, landbouw, veeteelt, bedrijfsleven.
(G.10 - Vers - 01300)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Verslag van den toestand der gemeente Hoorn over het jaar 1889
Jaarlijks verslag van de gemeente met gegevens over bevolking, gemeentebestuur, financiën, publieke werken, gezondheidszorg, politie, kerk, onderwijs, armenzorg, landbouw, veeteelt, bedrijfsleven.
(G.10 - Vers - 01301)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Verslag van een feestjaar : 650 jaar Hoorn 1357-2007
Verslaglegging festiviteiten 650 jarig bestaan van de stad Hoorn.
(H.0 - Fees - 00881)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Vervarelijke Schip-breuk van 't Oost-Indisch Jacht Terschelling
JCM Warnsinck & mevrouw Warnsinck-Delprat   Utrecht, De Haan NV   (1944)   (ISBN [s.n.])  
Gevaren en ontberingen van Hollandse zeelieden na schipbreuk nabij Bengalen.
(G.6 - Warn - 01242)     Geschiedenis: Maritiem
Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius : de boeiende jaren tussen 1630 en 1799
[annot. en inl. H.W. Saaltink]   Hoorn : Vereniging Oud Hoorn   (1992)  
Dit boek is een kroniek van Hoorn. Een verhaal waarin van jaar tot jaar de belangrijkste gebeurtenissen worden beschreven. Het verhaal begint in 1630, het jaar waarin Velius overlijdt, die een andere kroniek van Hoorn schreef en eindigt in 1798.Uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van de Vereniging Oud Hoorn in 1992
(H.0 - Saal - 00336)     Geschiedenis: Hoorn diversen
geen foto
(?)  
verwijderd
(C.2 - Verwijderd - 01443)     Cultuur: Muziek, dans, theater
Verzet in West-Friesland : de illegaliteit in westelijk West-Friesland en in de Wieringermeer in de jaren 1940- ' 45.
Onder redactie van: Jan van Baar, Paul Koed, Sjoerd Leiker ... [et al]   Schoorl : Pirola   (1991)   (ISBN 906455112x)  
Publicatie over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in mn. West-Friesland.
(G.5 - Verz - 00454)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Verzonken Spoor
G.H. Jansen   Amsterdam, Meulenhoff Informatief   (1989)   (ISBN 90 290 9981 x)  
Verzonken Spoor. Gesprekken met oud-werknemers van de spoorwegen.
(G.7 - Jans - 01401)     Geschiedenis: Vervoer
Vier Eeuwen Varen - Kapiteins, Kapers, Kooplieden en Geleerden
Onder redactie van L.M. Akveld, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn en F.C. van Oosten   Bussum, Unieboek b.v.   (1973)   (ISBN 90 228 1905 1)  
Vier Eeuwen Varen - Kapiteins, Kapers, Kooplieden en Geleerden. Twintig portretten van personen die belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse zeevaart, waaronder de Hoornaar David Pietersz. de Vries (1592-ca. 1654).
(G.6 - Akve - 01337)     Geschiedenis: Maritiem
Vierduizend jaar verleden onder Bovenkarspels oude Postkantoor
Michiel Bartels & Yolande Meijer   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Bij opgravingen onder het oude Postkantoor van Bovenkarspel werden archeologische vondsten gedaan uit verschillende periodes, van de bronstijd tot de vorige eeuw.
(G.12 - Bart - 01169)     Geschiedenis: Archeologie
Vijf Noordhollandse boerderijbestekken uit de eerste helft van de 17de eeuw.
S. de Jong   Arnhem : Stichting Historisch Boerderij-onderzoek   (1985)   (ISBN 9070103079)  
Een studie over het ontstaan van stolpboerderijen.
(C.5 - Jong - 00087)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Vijfentwintig jaar VHC  1945-1970
Hoorn : Stichting de Vrije Hoornse Courant   (1970)  
Uitgave n.a.v. 25-jarig bestaan van de Vrije Hoornse Courant.
(G.1 - Vijf - 00245)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Villa Alewijn
Laura Jonkhoff   Stichting Bas Baltus   (2016)   (ISBN 978-90-76385-19-8)  
Villa Alewijn, Grote Oost 26 Hoorn, Betreft Gebeurtenissenen Veranderingen en zijn Bewoners.Bouw Historische Reeks Hoorn Deel 19
(C.6 - BHRH - 01520)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief