Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed
Hoorns Biografisch Woordenboek (HBW)

Albert Jansz van Dam (1646/1650-1692)

Personalia

Geboren: 1646/1650 te Nieuwe Niedorp.
Overleden: 9 januari 1692 volgens de begraafinschrijvingen van de Grote Kerk te Hoorn; Zuidervaart geeft abusievelijk 1715 te Hoorn.
Ouders: niet bekend.
Getrouwd: 5 april 1671 te Niedorp met Neel Pieters Rembrantsz (overleden ca. 1682); 2 januari 1683 te Hoorn met Sijtje Dircks uit de Nieuwsteeg te Hoorn (afkomstig uit Medemblik); 10 november 1686 te Hoorn met Teetje Claes uit de Nieuwsteeg te Hoorn.
Beroep: landmeter en astronoom.

Levensloop

Albert Jansz van Dam was landmeter (erkend in 1680) en astronoom. Hij was een leerling van Dirck Rembrantsz van Nierop (broer van zijn schoonvader) en verzamelde diens brieven. In de jaren 1670 vestigde hij zich in Hoorn en was daar houder van een kostschool in de Nieuwsteeg. Een brief uit 1677 eindigt hij met: “Hoorn, den 8 November 1677, woonende in de nieuwe Steeg in 't Kostschool”. Als landmeter legde hij het gebied rond Hoorn vast in tal van landkaarten, onder meer van de landerijen van het weeshuis in Hoorn, gelegen in Hoorn, Berkhout, Nibbixwoud, Wogmeer, Obdam en Schellinkhout. Zijn zoon Jan Albertsz van Dam, zijn kleinzoon Dirk Jansz van Dam en zijn achterkleinzoon Meyndert van Dam waren bekende almanakberekenaars en -uitgevers ten behoeve van de zeevaart.

Zie Familie Van Dam voor de familierelaties.

Bronnen
- Brozius, J. 2012. Het graf van Dirck Rembrandtsz van Nierop, Cartograaf, astronoom en wiskundige. Westfries Genootschap.
- Rijks, M. (Editor.), 2012. The correspondence of Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682). Digital publication of the Dutch - History of Science - Web Centre (www.dwc.knaw.nl) of the Huygens ING (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences - KNAW), The Hague, The Netherlands, 412 pp.
- Van Dam, Albert Jansz., 1677. Brieven. In: Rijks, M. (Editor.), 2012. The correspondence of Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682), pp. 243-250.
- Wikipedia - Albert Jansz van Dam.
- Zuidervaart, H., 2012. The Van Nierop & Van Dam Dynasty of Mathematical Practitioners. In: Rijks, M (editor). The correspondence of Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682), pp. 387-399.

Tekst samengesteld door Frans Kwaad, afgesloten op 9 juli 2014.