Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Rozenkruisershuis - Lectorium Rosecrucianum

Rode Steen 15

Henk Overbeek

De voorgevel.
De voorgevel.

Algemeen

Al eeuwenlang heeft dit pand gefungeerd als een wezenlijk onderdeel in de gevelwanden van Hoorns belangrijkste stedelijke ruimt, het plein de Rode Steen. Het spreekt haast vanzelf, dat dit pand dit niet deed met steeds hetzelfde gevelbeeld, de ruimtelijke indeling en inrichting. Door de tijd heen hebben ook hier verbouwingen en aanpassingen het uit- en inpandige beeld veranderd. Immers, architectuurwijzigingen zijn immers van alle tijden.

De grootste verandering vond echter plaats in 1784 toen de eigenaar Nanning van Foreest ook de mogelijkheid had het rechter pand bij zijn woning te betrekken, om er zo een grotere woning van te maken. Dit geschiedde onder andere door de gevel door te trekken ter plaatse van de belendende rechter gevel, zodat één gevelbeeld ontstond. Deze ingreep kwam natuurlijk ook zeer ten goede aan het aanzien en de allure van een regentenwoning.

Later, in 1871, werd door de toenmalige bewoner, burgemeester Willem de Vicq, opdracht gegeven het huis rechts, ter plaatse van het huidig poortje, te slopen en dat te vervangen door dat poortje. Zijn wens om zijn koets achter zijn woning op eigen terrein te stallen was hiermede ver- vuld. Via het Achterom was dat niet mogelijk wegens de bebouwing die daar stond. Een gedeelte van de voorgevelmuur is nog bestaand.

Toetsing van de waarde van het pand aan de normen voor de waardestelling, levert niet op dat gezegd kan worden, dat het pand van landelijke waarde is. Niettegenstaande zijn eenvoud en robuustheid in architectuur en de rol in de Hoornse geschiedenis, heeft het pand toch het predicaat monument gekregen.

In 2015-2016 onderging het pand een grondige restauratie.