Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kapel van de Buitengewone Wijkgemeente v/h de Veereeniging tot Evangelisatie der Nederlands Hervormde Kerk te Hoorn (“Eikstraatkapel”)

Interieur

In 2008 is de kapel inpandig geheel verbouwd en ingericht tot wooneenheden. Van de oorspronkelijke zichtbare inrichting en ruimtelijkheid is nauwelijks meer iets te herkennen. Het dak is oorspronkelijk geconstrueerd als opendakconstructie. Het in cassette-structuur gevormde plafond zelf is samengesteld uit het toentertijd moderne materiaal misonite. Deze plafondvorm betekende voor Hoorn de eerste toepassing van een directe verlichtingsconstructie in een grotere ruimte.

Aanzicht zuidoostelijke hoek.
Aanzicht zuidoostelijke hoek.

De eikenhouten banken, die van de ouderlingen en diakenen inbegrepen, boden 264 zitplaatsen. Uitschuifbare delen aan de kopszijden van de banken konden het aantal zitplaatsen vergroten. Enige rijen stoelen vooraan in de kerk ten behoeve van de avondmaalsviering, alsmede nog een galerij van 20 plaatsen, deden het aantalzitplaatsen toenemen.

Het zuidwestelijke aanzicht.
Het zuidwestelijke aanzicht.

Het orgel, dat zich boven de uit limba-triplex bestaande preekstoel bevond, dateert van 1784. Het is gebouwd door de orgelbouwer Johannes Pieter Künckel, als kabinet- of huisorgel voor de oorspronkelijke eigenaar notaris Abraham Petersen in Delft. Het orgel beschikt o.a. over 2 klavieren en een aangehangen pedaal, die 684 pijpen bedienen. In het boekje “Orgels in Hoorn” geeft drs. J.P.H. van der Knaap een uitvoerige beschrijving van het orgel.
Na sluiting van de kerk in 2004 is het orgel verkocht aan de Proterstantse Kerk van Nederland (P.K.N.) van Workum (Fr.). Op de plaatselijke Open Monumentendag aldaar van 10 december 2005 is in de Grote of St. Geertrudiskerk dit orgel opnieuw in gebruik genomen, waar het zijn oorspronkelijke muzikale bestemming weer zal kunnen voortzetten.

Aanzicht noordelijke hoek van de kapel.
Aanzicht noordelijke hoek van de kapel.

 

Bronnen: Westfries Archief,
Dagblad voor West-Friesland dd. 17-4-1934,
Noord-Hollandsche Courant dd. 17-4-1934,
Friesch Dagblad dd. 9-10-2005.

Tekst en fotografie: H. Overbeek.

Hoorn, oktober 2013.