Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Grote Kerk te Hoorn

Architect Muysken

Over de architect van de Grote Kerk te Hoorn

MuyskenDe architect Constantijn Muysken werd in 1843 in Hillegom geboren; hij overleed in 1922.
Muysken studeerde bij prof. E. Gugel in Delft. Hij maakte studiereizen naar Italië en was van 1879-1897 voorzitter van de maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Hij werkte in de stijl van de Hollandse Renaissance met Franse inslag.
De Grote Kerk te Hoorn is zijn enige kerkgebouw. Hij bouwde verder voornamelijk burgerlijke gebouwen, bijv. kasteel Oud-Wassenaar (1876-1879) en Musis Sacrum in Arnhem (1888).

Toen in 1878 de voorloper van de huidige kerk was afgebrand, werden vier architecten uitgenodigd een ontwerp en een begroting voor een nieuwe kerk te maken. Tot hen behoorde ook de bouwer van de R.K. Kerk aan het Grote Noord die in 1882 gereed kwam, nl. A. C. Bleys. Muysken won de "prijskamp". Muysken had aanvankelijk een ander ontwerp (met een atrium, een tussenruimte tussen toren en kerk). Op zijn definitieve, gerealiseerde ontwerp werden echter kerk en toren aan elkaar gebouwd. De kosten van de bouw van de kerk, inclusief toren, bedroegen ca. f 255.000,-.

Constantijn Muysken (1843-1922) (zie levensloop) had in de jaren zestig van de negentiende eeuw in Delft aan de nieuwe opleiding bouwkunde gestudeerd: de Polytechnische school. In 1864 was hij er leerling van de befaamde Eugen Heinrich Gugel, de eerste hoogleraar bouwkunde in Nederland. Deze had het boekwerk 'Geschiedenis van de bouwstijlen' gepubliceerd, het eerste in het Nederlands geschreven kunsthistorische handboek. Voor Muysken vormden, net als voor zijn leermeester Gugel, de historische bouwvormen de basis voor een nieuwe eigentijdse bouwkunst. De architectuurgeschiedenis werd dan ook uitgebreid bestudeerd, in boekwerken maar ook ter plekke door veel te reizen. Muysken was vooral gefascineerd door de Italiaanse en later ook door de Hollandse Renaissance.