Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Grote Kerk te Hoorn

De toren

Grote Kerk Hoorn Het gemeentebestuur en de kerkmeesters kwamen tien jaar na de blikseminslag en brand in de kleine toren (1521), na afloop van de oorlog met Gelre in 1527, tot overeenstemming over het bouwen van een grote toren. Voor deze tweede toren zocht men aanvankelijk buiten de kerk naar het fundament van de eerste toren. In 1530 vond men dit fundament(volgens zeggen) binnen de kerk. In ieder geval kon de toren alleen gerealiseerd worden door de drastisch verbeterde heitechniek.

De toren rustte op zware pilaren die binnen de kerk stonden. De hoogte, destijds gemeten in Hoornse voeten, was 179 voet. (Een Hoornse voet is 27,7 cm en verdeeld in 10 duimen)

Hoornse voet
Hoornse-voet

 

Architect Mr. Jacob van Edam had de leiding bij de bouw. Er werd ook een uurwerk in de toren geplaatst, dat ieder uur, half uur en kwartier sloeg, met verschillende melodietjes; een z.g. voorslag of carillon, gegoten door Geert van Wouw uit Kampen

Op 1 mei 1531 werd een nieuwe grote klok gewijd aan Sint Johannes de Doper. Het duurde vier dagen voor de klok goed in de toren was opgehangen. De klok woog 5200 pond en werd geluid als er brand was en voor het slaan van de hele uren. Ze werd ook gebruikt tijdens de consecratie van de HH mis.

Het opschrift van de klok luidt:

Ick Jhesus waerachtich
Seg in Heren machtich
Dat ghi bliven eendrachtig
Doet ghi dat Soe sal ju stat
Wel staen in freden
Doe men schreef MCCCCC
Ende XXXI daer by
Doe goten Geert van Wouw
Johan ter Stege my

Tegenover de kerk stond voor 1600 al een houten klokkentoren. Hierin hing een nog zwaardere luidklok. Wegens het gewicht durfde men deze klok niet in de nieuw gebouwde toren te hangen. In 1853 werd deze houten klokkentoren gesloopt.

Houten toren, grote kerk Hoorn
Houten klokketoren, naast voormalig gasthuis (nu Boterhal)

De huidige torenspits dateert van 1936. Deze is gerestaureerd in 1951 en 1995. Het carillon van de Gebr. Bergen uit Heiligerlee werd in 1939 geplaatst. Dit carillon werd aangeboden door de Vereniging Het Carillon te Hoorn. Na de oorlog is het carillon hersteld en enkele jaren later werd het gerestaureerd en uitgebreid door voornoemde vereniging.