Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

R.K. kerk Sint Cyriacus en Franciscus

De Preekstoel in de St Cyriacus

Auteur: Th. J. M. van Balen

In 1755 bleken aan de Oude Noord (nu Grote Noord) de gevels van "het huis met de 3 tulpen" en het daarnaast staande huis "Passementen" aan vernieuwing toe te zijn. Zij werden samengevoegd tot een gevel en de oude gevelsteen kreeg naast zijn drie tulpen, de restauratiedatum 1755 gegraveerd. Deze twee huizen waren nl. in 1632 (het drie tulpen huis) en in 1688 (Passementen) door resp. Pieter Claesz Pot en A. Braassen, namens de kath. gemeenschap gekocht, om daarin te kunnen "kerken". De ingang van deze schuilkerk lag aan de Burgwal (nu Achterom).

Pater Jac. Tyras had nl. in de Burgwal in 1630 (vlg. kerk. jaarboekje) onderdak gekregen om aldaar een franciscaner missiestatie te stichten, die in 125 jaar dus uitgegroeid was tot de grote  schuilkerk "de drie tulpen".

drie tulpen

In 1755 werd niet alleen de gevel vernieuwd, maar óók het interieur. De totale verbouwkosten bedroegen f 13.822,08.

Men kocht een altaar voor f 2.200,-, het orgel al in 1730 aanwezig werd vergroot en er kwam een preekstoel voor f 397 ,-. Van het altaar is het met rood schildpadleer beklede middendeel in januari 1953 aan het Westfries Museum in bruikleen gegeven. 
Het orgel wordt nog steeds gebruikt, hoewel het nodig aan restauratie toe is. ( Zie de pagina over het orgel op deze site.) Volgens dr. v. d. Harst expert in antieke orgels, "een prachtig instrument met veel mogelijkheden" mits gerestaureerd. 

trap preekstoel

De preekstoel in 1965 op de monumentenlijst geplaatst (vlg. de notulen) is (na 36 jaar opgeslagen geweest te zijn op één van de gaanderijen, wegens zijn labiele toestand) weer gerestaureerd teruggeplaatst in de Cyriacuskerk op Aswoensdag 7-3-'84, dank zij giften van parochianen gegeven bij het eeuwfeest in 1982.Oorspronkelijk bestond de preekstoel uit een kuip, klankbord en een prachtig gebeeldhouwde trap

preekstoel
De linker preekstoel

Het klankbord, waarin de H. Geest in de vorm van een duif was uitgehakt, is in de loop der jaren opgegeten door houtworm. Het later aangebrachte klankbord was lelijk en is verkocht. De kuip, prachtig gebeeldhouwd, toont ons drie bekende franciscaner paters nl. Bonaventura

(geb. 1221 te Toscane, organisator van Franciscaner orde), Antonius van Padua (geb. 1195) en Paschalis Baylon (geb. 1540 te Aragon). Mocht u eens langs de kerk lopen en staan de deuren open -hetgeen met oud-hollandse markt altijd het geval is -loopt u dan rustig naar binnen en verheugt u zich op dit antieke juweel, in 1756 gemaakt door de beeldhouwer W. Krayenschot, dat daar weer tot vreugde van vooral autochtone katholieken in hun kerk is teruggebracht. Hopelijk mogen we er nog vele jaren van genieten. De gegevens in dit artikel zijn gehaald uit het "Liber memorialis" geschreven door Pastoor Scheefhals en de notulen van het kerkbestuur.

preekstoel

De kuip (let op de tulpvorm) van de opnieuw opgestelde preekstoel met links de H. Antonius van Padua en rechts de H. Bonaventura

Ter completering moeten wij vermelden dat nog twee Heiligen op de preekstoel zijn afgebeeld, nl. Bernardinus van Siena (i.p.v. bovengenoemde Heilige Paschalis Baylon) geboren in 1380 in Firenze en Leonardus(van Porto Maurizio) geboren in 1676 te Maurizio