Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Lutherse kerk

De Lutherse kerk is gelegen aan De Ramen in het centrum van Hoorn, het is een statige, indrukwekkende kerk, een staaltje van bouwkunst uit de 18e eeuw, om precies te zijn, 1768
Dit kerkgebouw verving een eenvoudige schuilkerk gelegen achter de huizen van de Ramen. (zie Schuilkerken)

Gevel Lutherse kerk

De voorgevel valt op met zijn sierlijk gebogen lijnen. 
Het interieur is in de Lodewijk XV-stijl uitgevoerd, het zogenaamde Rococo. Vooral het orgelfront van het schitterend gerestaureerde Peter Müller-orgel uit 1773 is een goed voorbeeld van deze Lodewijk XV-stijl. Opvallende meubelstukken zijn de preekstoel met fraai houtsnijwerk en een nog bestaande Herenbank met opzet in de vorm van een rijke rococoklok. Vrijwel alle "eregestoelten" werden tijdens de Franse tijd vernietigd.
Opvallend is dat de kerk een geschilderd portret bezit van haar stichter, Ds Joannes Vijandt en van de grote bouwstimulator Ds Isaäc Scholten. In het streekarchief zijn bovendien de bouwtekeningen alsmede het gehele bestek van de bouw in de jaren 1766-1769 aanwezig.
De kerk is in de jaren 1995-1997 ingrijpend gerestaureerd. De restauratie bestond uit een grondig herstel van de daken, de gevel en de vensters. De oorspronkelijke kleuren van het interieur werden in ere hersteld en het Müller-orgel (zie orgel op deze website) kreeg zijn fraaie uiterlijk en authentieke klank terug.

Geschiedenis van de kerkelijke Gemeente

entree Lutherse kerk De Lutherse gemeente wordt op 15 oktober 1628 officieel gesticht onder leiding van Ds. Joannes Vijandt. Het waren grotendeels immigranten die vanuit het Oostzee gebied, uit Westfalen of verdreven Lutheranen uit België en Noord Frankrijk in Hoorn kwamen wonen en dankzij de offervaardigheid van de gelovige Lutheranen werd een schuilkerk achter de huizen van de Ramen gebouwd. De gereformeerde Kerk fungeerde in die tijd als staatskerk, andere religies waren niet toegestaan en men bediende zich daarom van schuilkerken in pakhuizen of gebouwtjes achteraf.
In 1760 herstel van de vervallen kerk onmogelijk en na de nodige twisten en onderhandelingen mocht men een nieuwe kerk bouwen met een gevel aan de voorkant van de Ramen. Deze kerk werd in 1769 ingewijd en doet nog altijd dienst.
De Lutherse kerk is in vereenvoudigde vorm gebouwd naar het ontwerp voor de Lutherse kerk aan de Wolfshoek te Rotterdam (verwoest in 1940). De architect aldaar was de Zwitserse bouwmeester Titus Faber.
De Hoornse Bouwbaas Jacob Hart zorgde voor het aangepaste ontwerp. Zijn familie bouwde de kerk te Rotterdam. Twee Hoornse aannemerscombinaties realiseerden het kerkgebouw aan de Ramen. Jan Korver, Barend Brouwer, Volkert Berkhout en Frans Croonenberg namen het buitenwerk aan. Simon Visser en Hermanus de Booij verzorgden het binnenwerk.

Kerkdienst

In de kerk komen mensen vrijwillig bijeen, neemt men even afstand van de drukke, harde samenleving en komt tot bezinning. Er wordt gezamenlijk gebeden om vrede. Een kerkdienst op zondagmorgen is het proberen waard. Het is in de lutherse kerk al eeuwen traditie dat er muziek wordt gemaakt en dat er wordt gezongen. Het pijporgel begeleidt de zang met vele variaties van kleur en klank.
Kerkdiensten: Zondags om 10.00 uur. Eén zondag per maand geen dienst.
 

Stichting Behoud Lutherse kerk

In samenwerking met het kerkbestuur zorgt deze stichting voor de instandhouding van het fraaie gebouw. Voor minimaal € 10.00 kan men donateur worden.

Een boek over deze kerk is te koop in de Oud Hoorn winkel. (zie winkel)

 

Secretariaat

H. v.d Zee
Boerenwagen 44
1625 HB   Hoorn
Tel 06-12803225
Bank: NL 97-RABO- 0329 768336

 

Samenstelling: Lena Bonte, Zwaag
Met medewerking van Albert de Graaf, Hoorn