Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Lutherse kerk

Ingebruikname orgel

"Laat nu het orgel klinken". Met deze woorden gaf Hoorns burgemeester en beschermheer van de Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn Mr. P.M.G.P. Janssens het startsein aan de organist van het Pieter Müller-orgel. De officiële ingebruikname van het door Flentrop Orgelbouw B.V. te Zaandam gerestaureerde orgel in de Lutherse Kerk aan de Ramen vond plaats op zaterdag 14 december jl. door middel van een concert.

orgel Lutherse kerk

In zijn welkomstwoord door algemeen presentator J.E.J. Lamers werd een programmawijziging aangekondigd.  De vaste organist van het orgel, Rieuwert Blok, moest door ziekte verstek laten gaan. Restauratie-adviseur Jan Jongepier zou hem vervangen, maar kon "ijs- en wederdienende" niet naar Hoorn komen. Tot groot geluk van het Stichtingsbestuur vond men de organist van de Koepelkerk het "aanstormende talent" Mark Heerink bereid het openingsconcert in aangepaste vorm uit te voeren. In zijn aanloop tot de openingshandeling roemde Pierre Janssens de daadkracht van de restauratiebestuurderen, die hun kennis en ervaring niet verloren laten gaan en keer op keer een kerk en een orgel gerestaureerd weten te krijgen. Als dankbetoon krijgt de vrijwilligersschare van de Evangelisch-Lutherse Gemeente de Eenhoornzegel ter waarde van duizend euro van de Gemeente Hoorn toegekend.

Nadat organist Mark Heerink het orgel had laten klinken in Pastorale BWV 590 in 4 delen door J.S. Bach (1685-1750), gaf de voorzitter van de Stichting Behoud Lutherse Kerk, Drs. J.P.H. van der Knaap een historisch overzicht van het Pieter Müller- orgel en voorgaande restauraties. Twee doelstellingen had de restauratie: teruggeven van de oorspronkelijke staat en het veilig stellen daarvan voor nu en toekomstige generaties. Was het voor de restauratie een corvee om het orgel te bespelen, dan is het vanaf nu een feest. Gevolgd door een Prelude in C, waarbij Kees van Oostenbruggen in het dagelijks leven directeur van Flentrop Orgelbouw als "onbesoldigd orgeltreder" optrad: dat wil zeggen, dat hij handmatig de windtoevoer regelde. Waaruit bleek, dat hoe bekwaam de organist ook mag zijn, als de konstante toevoer van lucht naar de pijpen schort, er geen enkel geluid uit het orgel komt.

Schip Lutherse kerk

Jan Piet van der Knaap overhandigde symbolisch het gerestaureerde orgel aan de Kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente door middel van een miniatuur gemaakt van oude orgelpijpen. De voorzitter, Ir.J.E. Veldhuyzen van Zanten nam de kleinood in ontvangst en omdat zijn kerk in "brood en wijn doet" uitte de Kerkenraad haar dankbaarheid door het schenken van een kistje wijn aan het Stichtingsbestuur,  John Lamers, Jan Piet van der Knaap en Albert de Graaf.
Het is niet alles "deftig en plechtig", maar juist vrolijk en feestelijk in toespraken en orgelspel. Het openingsconcert werd besloten met een "hoorspel" De Strijd tussen David en Goliath ( Biblische Sonata Nr. 1 van J. Kuhnau 1660-1722) uitgevoerd door Jan Piet van der Knaap als verteller en met Mark Heerink aan het orgelklavier.
John Lamers reikte in zijn slotrede bloemen uit o.a. Rieuwert Blok; de Kerkenraadvoorzitter nam het boeket in ontvangst en beloofde het tezamen met beterschapwensen bij Rieuwert te bezorgen.

De concertgangers mochten tot besluit van dit muzikaal onthaal het orgelklavier bezichtigen, alwaar uitleg door Mark Heerink en Kees van Oostenbruggen. In de Kerkenraadskamer werd de feestelijke ingebruikname afgesloten met een geanimeerde receptie. Heel Hoorn kan weer genieten van een fraai instrument: Pieter Müller-orgel in de Lutherse Kerk.