Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Mariakapel

Algemeen

Hoorn kende in de middeleeuwen een rijk kloosterleven. Dit toont de geschiedenis aan van de stichting van 9 kloosters tijdens de periode met als aanvang de stichting van het Agnietenklooster in 1385 en met als slot die van het Claraklooster in 1467. Daarbij werden in de nabijheid van Hoorn, in Blokker aan de Bangert, het reguliersklooster “Nieuwlicht” in 1388 en aan de Koewijzend het klooster “Bethlehem” gesticht.
Al deze kloosters vervielen door de Hervorming aan de wereldlijke overheid in 1577 volgens de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, waarbij de kloosterlingen echter “alimentatie” voor hun levensonderhoud verkregen. Van deze kloosters resten ons nog de zichtbare hoofdvorm van de stenen kapel van het Mariën- of Mariaklooster met zijn noordelijk belendende kloosterbebouwing in de Korte Achterstraat en de stenen kapel van het Ceciliaklooster in de schuin daartegenover liggende Nieuwsteeg. Zie verder hierover de link Statenlogement/Ceciliaklooster. Van enige andere zijn nog restanten van funderingen aangetroffen.


sAanzicht voorgevel in de Korte Achterstraat.

Van de Mariakapel kan men de gebruiks- en bouwgeschiedenis opdelen in een vijftal tijdvakken:

Redactie gebouwenrubriek: Henk Overbeek († 2017)