Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

St. Michaelskerk

Noordelijke inpandige gevel

Grenzend aan de gevel bevindt zich de onttakelde galerij voor het voormalige orgel en het koor.

Inpandige noordelijke gevel met orgel- en koorgalerij.
Inpandige noordelijke gevel met orgel- en koorgalerij.

In het oostelijk geveldeel van de toegang bevat een nis een half vrijstaande in gips gegoten religieuze voorstelling van ongeveer 150x150 cm in de vorm van een beeldengroep. De inscriptie op dit ensemble vermeldt de naam van de beeldhouwer/gipsgieter Johannes Pieter Maas (*1861 's-Hertogenbosch - †1941 Haarlem). De aan de Bossche Koninklijke School voor Beeldhouwkunst opgeleide kunstenaar was nadien onder andere in de leer bij de Haarlemse beeldhouwer F.L. Stracke. In 1893 opende hij een eigen atelier in Haarlem en was door J.T.J. Cuyper betrokken bij de bouw van de nieuwe St. Bavokerk te Haarlem om de ontwerpen voor de banken en de kapitelen van de zuilen en pilaren te maken. De grondslag, waar de uitbeelding op rust en de tekst “H. Anthonius bid voor ons”, kan de aanzet zijn geweest of onderdeel van een voormalig bijaltaar. De voorstelling betreft daardoor waarschijnlijk een retabel of altaarstuk van het bijaltaar gewijd aan St. Anthonius van Padua, hier in het midden als staande figuur en dragende het Christuskindje. Sint Anthonius geldt als de patroonheilige van de Franciscanen, vrouwen, kinderen, armen en zieken. Al de genoemde categorieën zijn hier in naturalistische vorm uitgebeeld, hetzij in zittende, hetzij (half-)liggende of knielende houding in gips gegoten.

Het altaarstuk.
Het altaarstuk.

De inscriptie van de maker.
De inscriptie van de maker.