Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Armenkerk

deur armenkerk
Toegangsdeur naar de Armenkerk

In het begin van de 19e eeuw werd in de Noorderkerk een Armenkerk geïntroduceerd. De predikanten hielden hier aparte preken voor de armste leden van de gemeente. Zij wendden zich uit grote armoe tot de kerk. De kerk deelde voedsel en brandstof uit en zorgde voor het geestelijk welzijn van de bevolking. De armlastige kerkbezoekers werden in ruil voor de gaven verplicht de kerkdiensten te bezoeken. Na de dienst werd turf en brood uitgedeeld.

De Armenkerk kreeg een aparte ingang aan de koorzijde op de Veemarkt en werd ook eenvoudig gemeubileerd. Dit meubilair is nu nog aanwezig.

 

armenkerk meubilair
Meubilair Armenkerk

Dit gedeelte werd afgescheiden van de grote kerkruimte door een prachtig bewerkt hek. Hier vindt men boven de deur een welbekende Hoornse spreuk: "Wylt Hoorn 't Woort", waarbij het woord "Hoorn" is vervangen door de hoorn van het stadswapen. Aan de zijde van de Armenkerk staat echter "Gaat Hoorn 't Woord". (zie Bouwgeschiedenis)

preekstoel armenkerk
Preekstoel Armenkerk

 

Tegenwoordig vinden in de Armenkerk meestal nevenactiviteiten van de kerk plaats, zoals tentoonstellingen, bijeenkomsten en vergaderingen.

Voor het huren van de ruimten in de kerk kunt u terecht bij de koster van de Noorderkerk, die op de openingspagina is genoemd.