Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Architect

Van de eerste bouw van de Noorderkerk is geen architect bekend.
Van de restauratie van 1936-1938 weten we dat die begeleid werd door architect Cramer.

Biografie H.J.Cramer jr.

logo architect H.J. Cramer Hendrik Johannes Cramer junior.
Geboren op: 06-12-1886 te Hoorn
Getrouwd op: 10-08-1916 met Johanna Margeretha van Tetterode
Gestorven op: 26-08-1953 te Hoorn
Begraven op 29-08-1953 op de algemene begraafplaats te Hoorn

H.J.Cramer was een zoon van een brood- en koekbakker en kwam uit een gezin van vier kinderen. (Maria Cornelia geboren d.d. 13-02-1885 te Hoorn, Hendrik Johannes geboren d.d. 06-12-1886 te Hoorn, Johanna Frederika geboren d.d. 14-04-1889 te Hoorn, Gerrit geboren d.d. 12-05-1893 te Hoorn)
Zijn ouders heten: Hendrik Johannes Cramer en Johanna Frederika de Groot.
Hij heeft gewoond op het Grote Oost 38 te Hoorn en daarna op de Draafsingel 41 te Hoorn.

School

Leerling gemeente HBS.
Nr. 676
Ingeschreven d.d. 1-9-1901 1e klas.
Uitgeschreven d.d. 15-7-1904 2e klas.

Hij was actief als:

  • Architect. Van 1912 tot 1950
  • Van 1944 tot 1945 heeft Cramer gevelbeelden gemaakt van de binnenstad van Hoorn.
  • Onderbrandmeester. Vanaf 18-12-1922
  • Brandmeestergeneraal. Vanaf 02-12-1925
  • Bouwkundig adviseur gemeente Avenhorn.
  • Bestuurslid ziekenverpleging "De Villa".
  • Voorzitter college van regenten protestants weeshuis (10 jaar, totaal 30 jaar bestuurslid).
  • Bestuurslid afd. Hoorn van het "Witte Kruis"
  • Lid Tribunaal van het arrondissement Alkmaar. Tweede Kamer (proces tegen Zondervan, okt/nov 1947. NSB Burgemeester in Hoorn.)

In 1952 heeft hij de gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau gekregen.

restaratie commissie
H.J. Cramer, hier in de restauratiecommissie van de restauratie 1936-1938,
zie pagina restauratie-1936-1938

De architecten bij de restauratie van 1984-1986 waren Mevr. Hangelbroek-Gouwetor en de Heer Witte.
Zij begeleidden de firma Schakel en Schrale die de werkzaamheden mochten uitvoeren.

Met dank aan Nathan van der Heijden voor de biografie van H.J. Cramer