Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Arminianen

Arminiaanse Glop
Arminiaanse Glop aan de Ramen
kaart Tirion

De Leidse hoogleraar "Jacobus Arminius", die leefde van 1560 tot 1609 was een tegenstander van de Calvinistische leer van de predestinatie. Deze leer werd aangehangen door de eveneens in Leiden wonende hoogleraar Franciscus Gomarus.
Na 1610 noemden de Arminianen zich Remonstranten en werden des te feller vervolgd

De Hoornse Arminianen kwamen bijeen in een schuilkerk die te bereiken was door een steeg die ook nu nog naar hen genoemd is: nl. het Arminiaanse Glop; een steeg in de Ramen.

Als Remonstranten kochten zij in 1626 (prins Maurits overleed in 1625) het huis "in de Roohand". Daarachter lag een mouterij waarin zij een jaar later een predikhuis inrichtten. Door de schout werd dit huis gesloten. Pas toen in 1631 prins Frederik Hendrik voorzichtig wat toleranter probeerde op te treden, kon "de Roohand" door de Remonstranten in gebruik genomen worden.
Hun eerste predikant werd Ds. Sapma. (Deze was in 1619 verbannen)

Gevelsteen wolk en hand
Gevelsteen wolk en hand

Er bevindt zich op de Gedempte Turfhaven in de gevel van vishandel Hoogland een gevelsteen met het jaartal 1630, een wolk en een hand. Op de plattegrond van Tirion (1743) staat een kerk achter de Ramen en de Gedempte Turfhaven. Deze is mogelijk in 1815 met de inventaris openbaar geveild. De bijeenkomsten van de gemeente waren voortaan in het Foreestenhuis.

 

gevel turfhaven
De gevel aan de Gedempte Turfhavan met de gevelsteen