Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Hervormde kerk van Zwaag

Dit is het oudste gebouw van Zwaag. Het is een prachtig Godshuis met een markante toren, schilderachtig gelegen terzijde van de Dorpsstraat.

Voorheen Hervormde kerk Zwaag
Hervormde kerk te Zwaag

De kerk ligt op een natuurlijke hoogte, een pleintje aan de Dorpsstraat.
De naam Zwaag heeft vele variaties doorgemaakt: Zwaech (Oudheden en Gestichten) wordt omschreven als een dorp met een Parochiekerk in Westvriesland bij Hoorn gelegen.
Deze kerk is van oudsher gewijd aan St. Maarten en ca. 500 jaar oud.
De heilige Martinus wordt uitgebeeld als ruiter te paard. Hij was bisschop van Tours en is bij ons bekend als Sint Maarten.
Tussen 1234 en 1254 - zo blijkt uit oude archieven - werd de kerk van Zwaag als bezitting van het klooster Hemelum in Friesland genoemd.

De eerste kerk werd in 1395 grotendeels uit hout opgebouwd. Na een blikseminslag in 1550 brandde hij geheel af. In 1560 werd pas met de nieuwbouw begonnen.

Nissen in de kerk te Zwaag
De nissen in de muren

De muren vertonen nissen en zijn gedeeltelijk opgetrokken uit oude materialen, kloostermoppen met tufstenen lijsten, welke van een oudere kerk afkomstig moeten zijn. Dit tufsteen wijst volgens deskundigen op het feit, dat hier reeds in de 12e eeuw een kerk moet worden vermoed. De muren zijn ca. 50 cm. dik.

De oorspronkelijk R.K.Kerk is na de reformatie, die in 1517 begon, in 1548 als Hervormde kerk in gebruik genomen. De R.K. ornamenten werden door de toenmalige gemeente verwijderd, waarna de kerk werd ingericht voor de eredienst van de Hervormde Kerk.
De beeldenstorm, die in 1566 het noorden van Nederland bereikte, heeft gelukkig geen schade aan de kerk veroorzaakt.
In 1749 werd de kerk gerestaureerd. Alle toen aangebrachte veranderingen zijn bij de restauratie van 1974 verwijderd en de kerk is weer teruggebracht in de staat van voor 1749.

Kerkdienst:
iedere zondagmorgen om 10.00 uur

Informatie over de kerk:
Koster: Fam. Th. Abbekerk, tel. 0229-2 97675   Email: t.abbekerk@quicknet.nl
Contact email adres: Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag (SBHKZ):    zwaagdorpskerk@gmail.com
Verdere gegevens op de website:  www.dorpskerkzwaag.nl

Huwelijk:
In de Hervormde kerk kan tegenwoordig ook het burgerlijk huwelijk gesloten worden