Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2021 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 2021 - 1

Bij de voorplaat

Een detail uit het schilderij over de slag op de Zuiderzee dat in de Statenpoort hangt, als opmaat naar de herdenking in 2023 als het 450 jaar geleden zal zijn dat de Spanjaarden hier een belangrijke nederlaag leden en als illustratie bij het artikel over recent archeologisch onderzoek naar scheepswrakken uit die tijd.

Vier generaties feestartikelen in de winkel met de aap

Posthumus, S. en Iersel, F. van,
Pag. 4-8
Cornelis Hendricus Ooms kwam in 1920 met zijn echtgenote Maria Johanna Teelen vanuit Amsterdam naar Hoorn en begon hier met een winkel in etalage- en winkelinrichtingsartikelen. Hoe hieruit de latere winkel in feestartikelen ontstond met de welbekende aap voor de deur wordt in dit artikel uit de doeken gedaan.

Morgen gaat het weer beter …

Holman, C.
Pag. 9-13
Met behulp van het dagboekje dat Tiny Pater (1928-2014) bijhield in 1947 toen zij als verpleegkundige in het Sint Jansgasthuis werkte en besmet raakte met tyfus, weet Holman een prachtig tijdsbeeld te schetsen van de naoorlogse jaren. Het rooms-katholieke leven in haar ouderlijk huis en in het ziekenhuis, de gang van zaken als je een besmettelijke ziekte opliep en allerlei wetenwaardigs over Hoorn komen aan de orde.

Grote Oost 70 en 72

Leek, B.
Pag. 16-18
Een tussentijds verslag van een nog niet afgerond onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van deze twee panden als voorbeeld van hoe je een dergelijke studie kunt opzetten.

Droppingsroute West-Friesland

Ottens, E.
Pag. 17
Een kort signalement van een boek dat de lezer meeneemt langs de route van de terreinen waar in de oorlog wapendroppings plaatsvonden. De verhalen, de anekdotes en de illustraties leveren een uniek tijdsdocument op.

Ziels eenzame meditatiën

Ottens, E.
Pag. 18-23
Jan Willemsz Eswijler (ca. 1633-1719), binnenvader van het weeshuis in de Korte Achterstraat, schrijft in zijn vrije tijd een boekje met overwegingen over de voornaamste waarheden van het evangelie. Hij kiest daarin partij voor de bevindelijke stroming binnen de gereformeerde kerk, maar zijn schrijfstijl maakt de toegang tot zijn gedachtegoed lastig. Na een bewerking en heruitgave in 1734 van de oorspronkelijke uitgave uit 1685 gaat dit boek een belangrijke rol spelen binnen de discussies in de gereformeerde kerk over de te volgen koers. Eswijlers rechtzinnigheid in de leer en zijn oprechtheid in zijn piëtistische gedachtegoed werden met een herdruk in 1986 nog eens nadrukkelijk vastgesteld.

Op zoek naar de slag op de Zuiderzee (1573)

Brenk, S. van den, Bartels, M. en Schrickx, C.,
Pag. 24-29
De afgelopen herfst uitgevoerde scan met sonar van de bodem van de Zuiderzee voor de kust van Hoorn heeft tot een aantal voorlopige resultaten geleid, waarvan in dit artikel verslag wordt gedaan. Er zijn veel scheepswrakken gelokaliseerd, maar of sommige daarvan te maken hebben met de strijd met de vloot van admiraal Bossu moet nog nader onderzocht worden. Eén bijzonder resultaat van het onderzoek is al wel de precieze vaststelling van de uitbreiding van de haven in de jaren 1632-1633 voor de kust bij de Westerdijk.

Het grafdeksel van Pieter Florisz en de briefwisseling tussen familieleden

Lodde-Tolenaar, R.
Pag. 30-37
Pieter Florisz, viceadmiraal bij het Noorderkwartier, sneuvelde in 1658 in Denemarken bij de slag in de Sont. In 1659 kreeg hij een staatsbegrafenis in de Grote Kerk in Hoorn met het daarbij behorende grafmonument. Het versierde deksel van de kist verdween op een gegeven moment uit de kerk, maar is uiteindelijk toch weer in Hoorn terechtgekomen. Hoe dat alles in zijn werk ging, leest u in dit artikel.   De genoemde extra informatie op de website treft u hier    Met de toekenning van de monumentenprijs aan de restauratie van het pand ‘de drie egeltjes’ (Achterom 3-5), de rubriek ‘stadsbeeld’, het jaarverslag 2020 van Oud Hoorn, het verslag van de algemene ledenvergadering en de rubriek ‘verleden en heden’ is dit eerste nummer van de nieuwe jaargang al weer vol!

Bekijk of download de PDF versie (5.19 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 7,50

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2023, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen Kennisbank, Gerard van Stijn