Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Aloysius MULO/ULO/MAVO (4)

Voortvarende start (1918)

Aankoop Onder de Boompjes 19

Het bestuur van de schoolvereniging gaat ambitieus van start. Een paar weken na de oprichtingsvergadering neemt het schoolbestuur voor ruim 12.000 gulden een stuk grond aan de Draafsingel (sectie D no. 1211, groot 1,5 ha.) over van de NV Hoornsche Metaalwarenfabriek. Hier wil het bestuur een nieuwe school laten bouwen. Al snel blijkt echter dat nieuwbouw de financiële draagkracht van de vereniging nog te boven gaat. Daarom besluit men uit te kijken naar een bestaand pand, waarin de school na de zomer van 1918 van start zou kunnen gaan.

Op 10 januari vergadert het bestuur in de Keizerskroon. Als blijkt dat het pand Onder de Boompjes 19 te koop staat, verlaat bestuurslid Stumpel de vergadering om dit monumentale woonhuis aan te kopen. Het pand wordt bewoond door H.W.F. Hetterschij, leraar gymnastiek aan de Rijks HBS; Hetterschij heeft bovendien een praktijk voor heilgymnastiek en massage.

Hetterschij
De Nieuwe Courant, 3 juli 1917

De heer Stumpel keert onverrichterzake terug in de Keizerskroon: het pand blijkt reeds te zijn verkocht aan dokter A.H. van den Berg, de eerste schoolarts in Hoorn. Van den Berg moet verhuizen omdat zijn woning op het adres Onder de Boompjes 20 gekocht is door de Hanzebank. Dokter Van den Berg is echter bereid van de koop af te zien, als hij op nummer 20 kan blijven wonen. Het bestuur van de schoolvereniging besluit te overleggen met de Hanzebank.

Het resultaat van het overleg is dat de schoolvereniging voor 11.500 gulden eigenaar wordt van Onder de Boompjes 19. Hetterschij verhuist in maart naar Korenmarkt 14, waar hij zijn praktijk voor massage en heilgymnastiek voortzet. Dokter Van den Berg blijft op nummer 20 wonen. Het land aan de Draafsingel wordt verhuurd.

Onder de Boompjes
Onder de Boompjes met rechts het pand van Hetterschij (foto VOH)

De voorbereidingen

Bestuurslid W.N. Vlaming uit Medemblik, die architect is, maakt een plan en een begroting voor de verbouwing van het woonhuis tot school. De gemeente Hoorn, de vicaris en de schoolopziener keuren de plannen goed. Op 28 juni wordt het werk aanbesteed aan V. Deen uit Hoorn, op voorwaarde dat in principe alleen met katholieke aannemers gewerkt wordt. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk na toestemming van het bestuur. Het werk moet eind september gereed zijn.

De school krijgt niet alleen fysiek gestalte. Er wordt ook gewerkt aan de personele bezetting en de inrichting van het onderwijs. In augustus benoemt het bestuur de heer A.G. Hagenaars uit Terborg (Gelderland) tot hoofd van de school. Zijn salaris bedraagt 2500 gulden per jaar, aangevuld met een vergoeding voor huishuur van 350 gulden. S.P. Stuijfbergen wordt benoemd als onderwijzer. Hij gaat 1400 gulden per jaar verdienen met periodieke verhogingen volgens de bisschoppelijke regeling.

Besloten wordt te beginnen met twee klassen: een voorbereidende klas, te vergelijken met de zesde klas van de gewone lagere school, en een eerste klas mulo. Elk jaar zal er een mulo-klas bijkomen, tot de school met drie mulo-klassen ‘volgroeid’ zal zijn. Volgens schoolhoofd Hagenaars zal het hard werken zijn om alle leerlingen in staat te stellen het diploma te behalen. De nadruk zal aanvankelijk liggen op het onderwijs in de talen, het handelsonderwijs komt later aan bod.

Het godsdienstonderwijs wordt verzorgd door een kapelaan en er komt een vakleerkracht voor muziek. Voorlopig zijn er geen teken- en gymnastieklessen.

Onder de Boompjes
Onder de Boompjes 19 in gebruik als schoolgebouw; boven de ingang staat een beeld van Sint-Aloysius (foto Facebook)

Weinig animo uit de dorpen

Het schoolgebouw is op tijd gereed. Een raam boven de voordeur is dichtgemaakt. In de nis die hierdoor is ontstaan, is een beeld geplaatst van de heilige Aloysius. Elk klaslokaal is voorzien van een kruis. De officiële opening zal plaatsvinden een paar dagen na de aanvang van de lessen.

Eind oktober 1918 gaat de school daadwerkelijk van start met iets minder dan veertig leerlingen, verdeeld over de voorbereidende klas en de eerste klas mulo. 25 leerlingen komen uit Hoorn. Verder is er een groepje van acht leerlingen uit Wognum. De overige leerlingen komen uit Zuidermeer, Blokker, Zwaag, Westerblokker en De Goorn. Uit de andere West-Friese dorpen is (nog) geen belangstelling. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat ouders gewend zijn dat kinderen na de lagere school mee gaan werken in het familiebedrijf. Boven­dien vinden veel pastoors het bezwaarlijk dat de kinderen uit het dorp in contact komen met stadsjeugd.

Leerlingen die van buiten Hoorn komen, kunnen overblijven bij de heer Krijgsman aan de Ramen.

Achter de Vest

Met het oog op de toekomst heeft het bestuur van de schoolvereniging in mei 1918 voor 13.000 gulden de panden Achter de Vest 26a tot en met d (later nr. 48 tot en met 54) gekocht van de weduwe J.J. Schuld.

Achterzijde van Achter de Vest nr. 48 t/m 54
Achterzijde van Achter de Vest nr. 48 t/m 54, grenzend aan het schoolplein (foto Sietse Postma, 2018)