Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Aloysius MULO/ULO/MAVO (12)

Interne strubbelingen (ca. 1960-1970)

Bijbaantjes

Een half jaar later is de situatie ondanks de aanbevelingen van inspecteur Gelijns nog niet echt verbeterd. In een brief aan het bestuur en de inspecteur wijst secretaris Stumpel er op dat enkele leerkrachten ernstige ordeproblemen hebben en geregeld de hulp in moeten roepen van een collega of het schoolhoofd.

Ook gaat hij in op de mentaliteit van de leerlingen. Hij schrijft: ‘Vervolgens kan niet ontkend worden dat ook het gehalte en de mentaliteit van de leerlingen minder is geworden. De gezagscrisis die over de gehele wereld heerst, heeft natuurlijk ook invloed op de jeugd. In tegenstelling tot voorbije jaren is er nu onderwijs te kust en te keur. Daardoor moet het gehalte van de Mulo-leerlingen lager gesteld worden. Meer begaafde leerlingen gaan naar lyceum en andere onderwijsinstellingen. Onder de Mulo-leerlingen zijn in het algemeen gesproken, dus meer dan vroeger, leerlingen met minder aanleg.’

Ook de bijbaantjes van de leerkrachten stelt hij weer aan de kaak. ‘Behalve vorengenoemde overwegingen moeten we ook aandacht schenken aan het feit dat bijna alle leerkrachten tegenwoordig, ondanks belangrijke verbetering van hun salarissen, toch steeds meer nevenfuncties vervullen aan andere onderwijsinrichtingen. Daardoor werken enkelen boven hun krachten. Slechts stoere en krachtige figuren kunnen na een volledige dagtaak aan de Mulo nevenfuncties vervullen. Toch zijn zij door al dat nevenonderwijs meer prikkelbaar, hebben minder tijd voor voorbereiding van hun lessen, kunnen minder tijd besteden aan hun correctie en komen er in het geheel niet aan toe aan zwakkere leerlingen bijzondere aandacht te schenken.’

Schoolband 1965-1966
Schoolband 'The Rumbees', schooljaar 1965-1966. Van links naar rechts Fried Holtkamp, Kees Dekker, Wally Ooms, Jan Dekker, Hans Lieshout. (foto Schoolbank.nl)

Nieuw hoofd

Ondanks de interne problemen blijft het aantal leerlingen toenemen. In september 1963 telt de school 314 leerlingen. Het aantrekken van nieuw personeel blijft problematisch. Het lukt bijna niet om woonruimte te vinden voor gehuwde leerkrachten.

Met ingang van het schooljaar 1963-1964 wordt schoolhoofd Holtkamp, die sinds maart 1963 met ziekteverlof is, op tijdelijke basis vervangen door M.P. Nootebos, een van de leerkrachten van de school. Als definitieve opvolger van Holtkamp valt de keuze van het bestuur echter niet op Nootebos, maar op zijn collega C.M. Schrickx, een oud-leerling van de school.

Overlijden secretaris Stumpel

E.J.M. Stumpel
E.J.M. Stumpel, secretaris RK Schoolvereniging Sint-Aloysius vanaf 1917 (foto Oud Hoorn)

Op 21 juli 1967 overlijdt op 87-jarige leeftijd de secretaris van het bestuur van de RK Schoolvereniging Sint-Aloysius, E.J.M. Stumpel. Hij vervulde deze functie vanaf de oprichting in 1917. Stumpel was drukker en uitgever van onder meer Onze Courant, het Westfriesch Dagblad en het Nieuw Noordhollands Dagblad. Hij was bestuurlijk actief in tal van katholieke organisaties, raadslid en wethouder in Hoorn en lid van de Tweede Kamer voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij. (Klik hier voor een uitgebreide biografie.)