Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Aloysius MULO/ULO/MAVO (14)

Splitsing en fusies (ca. 1975 -1985)

'De Nieuw Hoorn'

Binnen enkele jaren groeit het leerlingenaantal tot boven de zeshonderd. Daarmee zijn de grenzen van de groei nog niet bereikt. Het Katholiek Onderwijs Centrum verwacht dat er in 1985 meer dan duizend leerlingen katholiek mavo-onderwijs zullen volgen. Een en ander is voor het bestuur van de Stichting voor Katholiek MAVO St.-Aloysius reden toestemming te vragen voor het stichten van een tweede katholieke mavo.

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Voorjaar 1975 krijgt het bestuur groen licht van het ministerie. De nieuwe school wordt gevestigd in de wijk Risdam. Op een terrein aan de Koopvaarder worden de vier noodlokalen neergezet die eerder bij de Aloysius MAVO aan de Berkhouterweg stonden. De school begint in augustus 1975 met 74 leerlingen onder leiding van directeur J.B.C. van Bockxmeer, die daarvoor leraar Engels en handelsweten­schappen was aan de Aloysius MAVO. Het eerste en tweede jaar moet nog regelmatig een beroep gedaan worden op de ‘moederschool’ aan de Berkhouterweg. Daarna staat de school op eigen benen.

Bij de start van de school is de verwachting dat op de locatie aan de Koopvaarder binnen afzienbare tijd een permanent schoolgebouw gerealiseerd zal worden voor De Nieuwe Hoorn. De schoolleiding ging er in 1975 van uit dat de eerste diploma’s uitgereikt zouden worden in een mooi stenen gebouw. Dat blijkt ijdele hoop.

Zoals verwacht groeit de school gestaag. Als gevolg daarvan moeten er steeds meer noodlokalen worden bijgeplaatst, maar een stenen gebouw komt er niet.

Barak Mavo Nieuw Hoorn
De barakken van MAVO De Nieuw Hoorn aan de Koopvaarder (foto collectie Koos van Bockxmeer)

Fusies

Onderwijskundige ontwikkelingen maken de vorming van scholengemeenschappen noodzakelijk. Categorale mavo’s zoals De Nieuw Hoorn en het Aloysius hebben geen toekomst. De katholieke schoolbesturen in Hoorn besluiten tot een ingrijpende reorganisatie. In 1983 wordt het Werenfridus Lyceum gesplitst. Het afgesplitste deel gaat verder als Scholengemeenschap Oscar Romero en betrekt een nieuw gebouw aan de Bouwsteen 1.

Daarna volgens fusies met de twee katholieke mavo’s in Hoorn. MAVO De Nieuw Hoorn fuseert in 1984 met Oscar Romero. De St.-Aloysius MAVO gaat in 1985 samen met het Werenfridus. Het schoolgebouw aan de Berkhouterweg wordt in gebruik genomen door de St.-Margriet Scholengemeenschap. De barakken aan de Koopvaarder worden gesloopt.

Groot offer

De fusie van de St.-Aloysius MAVO met het Werenfridus Lyceum betekent het einde van de eerste katholieke school voor vervolgonderwijs in Noord-Holland boven het IJ. MAVO De Nieuw Hoorn bestaat nog geen tien jaar en heeft nooit het genoegen van een mooi, stenen gebouw mogen smaken.

J. Kalb
J. Kalb, laatste voorzitter Stichting voor Katholiek MAVO Sint-Aloysius (foto WFA)

De voorzitter van het schoolbestuur, J. Kalb, schrijft naar aanleiding van de fusie van beide mavo’s het volgende: ‘Wij staan voor het feit, dat een goed en verantwoord onderwijsbeleid van onze kant het opgaan van onze categorale scholen in het grotere geheel van scholengemeenschappen noodzakelijk maakt, zulks ten bate van de katholieke ouders en hun kinderen in ons gebied. Ook al aanvaarden wij de nieuwe situatie met enthousiasme en zijn wij blij met de nieuwe opgebouwde samenwerking, toch betekent het verdwijnen van onze scholen voor ons bestuur een groot offer en voelen wij het als een echt verlies.’

Tabor College

In 1996 fuseren alle scholen voor voortgezet katholiek onderwijs in Hoorn en omgeving tot Scholengemeenschap Tabor, later het Tabor College.