Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Armenschool (12)

1932: Vertrek uit de Muntstraat

Beide openbare lagere scholen in de binnenstad zijn slecht gehuisvest. Zowel het gebouw van Gemeenteschool No. 1 in de Muntstraat als dat van School No.2 in de Kruisstraat laten veel te wensen over. Daarom besluiten B&W dat er een nieuwe school voor lager onderwijs gebouwd moet worden.

Op 16 december 1930 stemt de gemeenteraad in met het voorstel van het college om dit gebouw neer te zetten aan Johan Messchaertstraat, tussen de ULO en Gemeenteschool No. 3. Het terrein waar de school moet komen, is dan in gebruik als speelplaats van School No. 3. De raad verleent een krediet van 59.800 gulden. Het gebouw wordt ontworpen door stadsarchitect Jacob Faber, die ook het gebouw van de ULO en dat van Gemeenteschool No. 3 heeft getekend.

Speelplein Johan Messchaertstraat
Locatie aan de Johan Messchaertstraat waar de nieuwe gemeenteschool gebouwd zal worden
1929 (foto WFA)

Bouwtekening entree
Ontwerp entree school Johan Messchaertstraat

Aanvankelijk is nog niet duidelijk of School No. 1 of School No. 2 naar de Johan Messchaertstraat zal verhuizen. Op een bouwtekening uit 1931 is op de gevel de naam van School No. 2 ingetekend maar uiteindelijk is het Gemeenteschool No. 1 die de nieuwe school in gebruik mag nemen.

De lotgevallen van Gemeenteschool No. 1 in de Johan Messchaertstraat (vanaf 1950 de Prinses Margrietschool) staan beschreven in het artikel 'Openbare basisschool Prinses Margriet'