Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Openbare basisschool Prinses Margriet

Begonnen als Armenschool

De geschiedenis van de openbare basisschool Prinses Margriet begint in 1846 met de oprichting van de Stadsarmenschool. Tegelijkertijd wordt ook de Stadstussenschool opgericht, bestemd voor kinderen uit de sociale middenklasse. Deze twee stadsscholen komen in plaats van de Stads- en Diaconiescholen, die onder het bestuur van de brede kerkenraad stonden. De Armenschool en de Tussenschool zijn aanvankelijk gehuisvest in hetzelfde, oude schoolgebouw aan de Muntstraat. Later verhuist de Tussenschool naar de Kruisstraat.

Tegeltableau
Tegeltableau met voorstelling van schoolklassen eind 19e Eeuw en begin 20e Eeuw

In 1878 ondergaat de Stadsarmenschool een reorganisatie en verandert de naam in School voor kosteloos onderwijs. Zes jaar later wordt het oude gebouw aan de Muntstraat afgebroken en vervangen door nieuwbouw. In 1916 krijgen alle openbare lager scholen in Hoorn een neutrale naam. De School voor kosteloos onderwijs wordt dan Gemeenteschool No. 1.

Nieuwbouw

Begin jaren dertig besluit de gemeente dat er iets gedaan moet worden aan de beroerde huisvesting van de twee openbare lagere scholen in de binnenstad. Er wordt gekozen voor renovatie van het gebouw aan de Muntstraat en nieuwbouw aan de Johan Messchaertstraat. Het blijft enige tijd onduidelijk welke school naar het nieuwe gebouw zal verhuizen: School No. 1 uit de Muntstraat of School No. 2 uit de Kruisstraat.

Jongensschool Ramen Hoorn
Gemeenteschool No. 1 verhuist in 1932 naar het nieuwe gebouw in de Johan Messchaertstraat

Uiteindelijk valt Gemeenteschool No. 1 de eer te beurt het nieuwe gebouw in gebruik te mogen nemen. School No. 2 verhuist vervolgens naar het gebouw aan de Muntstraat, nadat dit is gerenoveerd.

De periode vanaf de oprichting in 1846 tot de verhuizing naar de Johan Messchaertstraat in 1932 staat in het artikel 'Onderwijs en de strijd tegen armoede', zie: Van Armenschool tot Gemeentescholen.

Jongensschool Ramen Hoorn
In 1933 gaat Gemeenteschool No. 2 (v.a. 1950 de Prinses Ireneschool) van de Kruisstraat naar de Muntstraat