Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Prinses Margrietschool (5)

De laatste jaren

Jubileum

In september 1982 viert de school feest. Het is dan vijftig jaar geleden dat het schoolgebouw aan de Johan Messchaertstraat in gebruik genomen werd door Gemeenteschool No. 1, vanaf 1950 Prinses Margrietschool. Schoolhoofd K. Brouwer wijst er bij deze gelegenheid op dat zijn school een rechtstreekse voortzetting is van de Stadsarmenschool, die, onder verschillende namen, bijna honderd jaar gevestigd was in de Muntstraat.

Prinses Margrietschool ca. 1975
Prinses Margrietschool, ca. 1975 (foto WFA)

Op 10 september trekken de leerlingen verkleed en uitgerust met op school gemaakte of van huis meegebrachte gemaakte muziekinstrumenten door de wijk. 's Avonds is er voor hen een discoavond in de Huesmolen met een optreden van de band Alcatraz. De volgende dag is de school de hele dag open. Er is een foto-expositie met als titel 'Toen en nu' en de zesde klas voert de musical 'De reünie' op.

Terugloop

Als gevolg van de vergrijzing van de wijk loopt het aantal leerlingen gestaag terug. Hoewel duidelijk is dat de school binnen afzienbare tijd zal worden opgeheven of samengevoegd, gaat het team samen met de Onderwijs Begeleidingsdienst aan de slag met het opstellen van een nieuw schoolwerkplan. In het 'Algemeen pedagogisch didactisch deel' typeren de auteurs de buurt waarin de school staat als een typische arbeidersbuurt met aardig wat probleemgezinnen. Het is een nogal gesloten gemeenschap, waarin iedereen alles van iedereen weet. Rancunes, die jaren terug gestart zijn, kunnen lang blijven voortbestaan.

Het schoolpersoneel signaleert dat een en ander z'n weerslag vindt binnen de school. Er zijn dikwijls vechtpartijen, ruzies, diefstalletjes en ook het taalgebruik is vaak grof. Doordat veel kinderen te laat naar bed gaan - oorzaak TV en video - zit de leerkracht 's morgens geregeld voor een onuitgeslapen groep. Binnen de klas is vaak sprake van groepjesvorming, waar door de school heel moeilijk door heen te prikken is.

Klassenfoto 1982/1983
Kees Brouwer met groep 6, schooljaar 1982/1983 (foto www)

De Prinsenhof

In 1983 telt de school nog maar drie combinatieklassen. Dan besluit de gemeente tot een reorganisatie van het basisonderwijs in de binnenstad. De Margrietschool en de Ireneschool in de Muntstraat worden met twee kleuterscholen samengevoegd tot één basisschool, waarvoor een nieuw gebouw wordt neergezet. Daarmee komt na bijna anderhalve eeuw een einde aan het zelfstandige bestaan van twee in 1846 opgerichte stadsscholen: de Tussenschool (later Gemeenteschool No. 2 en Prinses Ireneschool) en de Armenschool (later School voor kosteloos onderwijs, Gemeenteschool No. 1 en Prinses Margrietschool).

De Stadstussenschool was bedoeld voor de kinderen uit de Hoornse middenstand. Voor wie de Stadsarmenschool bedoeld was, is duidelijk. Beide scholen gaan in 1846 van start in hetzelfde oude gebouw in de Muntstraat. Later krijgen ze ieder hun eigen gebouw. Bijna anderhalve eeuw later vinden ze elkaar weer op een steenworp afstand van de plek waar zij hun boeiende levensloop zijn begonnen.

Op 12 april 1984 slaat wethouder Anneke van Dok aan de Gravenstraat de eerste paal voor de nieuwe openbare basisschool De Prinsenhof. Dit doet ze samen met de jongste leerling van de Margrietschool, Tesla Top, en oudste leerling van de Ireneschool, Maaike Geerlings.

OBS De Prinsenhof fuseert in 1996 met de Openbare Montessorischool.

Eerste paal Prinsenhof Hoorn
Eerste paal OBS De Prinsenhof, april 1984 (foto WFA/Lex Salverda)

Prinsenhof Gravenstraat, Hoorn
De nieuwe basisschool in de binnenstad aan de Gravenstraat

Nieuwe gebruikers

Na het vertrek van de Prinses Margrietschool neemt het ROC Horizon College het gebouw aan de Johan Messchaertstraat in gebruik. In 2008 geeft het Horizon College het schoolgebouw terug aan de gemeente. Na een grondige opknapbeurt brengt de Openbare Montessorischool er in 2009 drie groepen onder. Hiermee krijgt onderwijzer De Haan, die in 1923 voor de ouders van Gemeenteschool No. 1 een vurig pleidooi hield voor het Montessorionderwijs, alsnog zijn zin.