Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

-  (archief)

Ledenexcursie Edam 29 juni: nog enkele plaatsen vrij

29-06-2019

oudhoornOok dit jaar organiseert de Vereniging Oud Hoorn weer een ledenexcursie, en wel op zaterdag 29 juni a.s.

Reisdoel dit jaar is het oude Zuiderzeestadje Edam. De stad heeft niet alleen een rijke historie op het gebied van kaas. De oorsprong ligt in de 12e eeuw, toen boeren en vissers zich vestigden aan het riviertje de IJe. Vandaar IJdam of Eedam en later Edam.

Uit deze zeer eenvoudige nederzetting ontstond later de stad Edam, die tot ver in de 17e eeuw een gestadig toenemende welvaart kende. De scheepsbouw heeft in belangrijke mate daartoe bijgedragen. Op zeker moment telde Edam een groot aantal werven, waarop ook schepen van klinkende naam het levenslicht aanschouwden.

Naast de scheepsbouw heeft de handel een stempel gedrukt op de voorspoedige ontwikkeling van Edam. Met Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen behoorde de stad eens tot de belangrijkste handelssteden van Holland. Edam is een stad met een zeer authentieke, Hollandse kern, die een overtuigend bewijs vormt van Edams rijke verleden.

We brengen ook een bezoek aan de Grote of Sint Nicolaaskerk, gelegen aan de rand van de bebouwing.

edam

De kerk domineert de noordzijde van de stad. Kerk en toren dateren beide uit de 15e eeuw. De kerk was oorspronkelijk een eenvoudige kruiskerk met smalle zijbeuken. Rond 1518 was de kerk uitgegroeid tot de huidige, indrukwekkende driebeukige hallenkerk. Het zuidportaal, dat als enige onderdeel van de kerk van rijke laat-gotische detaillering is voorzien, maakt deel uit van de librije.

Programma:

09:00 vertrek per bus vanuit Hoorn (P&R terrein achter station Hoorn)

09:45 aankomst Edam bus station

10:00 aankomst (lopend) Hotel Café Restaurant de Fortuna, Spuistraat 1-3, Edam

10:30 Indeling 3 groepen van 15 personen

10:45 Stadswandeling 1,5 uur of 2 uur m.m.v. gidsen VVV Edam

12:30 Lunch Hotel Café Restaurant de Fortuna

13:30 Lopend naar Grote Kerk

13:45 Bezichtiging en uitleg over de Grote Kerk m.m.v. vereniging Oud Edam, Wim de Wolf

15:15 Einde, nog een aperitief in de Grote Kerk?

16:00 Vertrek per bus vanaf parkeerterrein Grote Kerk Edam naar Hoorn P&R Er kunnen gezien de beschikbaarheid van het aantal gidsen van de VVV Edam maximaal 45 personen mee.

De kosten bedragen e40,00 per persoon.

Wilt u zich opgeven voor deze excursie dan kunt u mailen naar info@oudhoorn.nl of bellen naar het Pakhuis op dinsdag of donderdag tussen 10 en 16 uur 0229-273570.

Wilt u na bevestiging van deelname aan de excursie, het bedrag van e40,00 per persoon overmaken naar Ver. Oud Hoorn NL86 INGB 0002 1448 88 o.v.v. ledenexcursie?

Wij wensen alle deelnemers een plezierige, gezellige en informatieve dag.

 

 

  Overzicht -