Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Brief aan college enquête JPz Coen   (09-08-2023)

  Ter voorbereiding op de stadsgesprekken over het standbeeld van JPz. Coen heeft de Vereniging Oud Hoorn een enquête gehouden onder haar leden om een door de leden gedeeld standpunt in het debat in te kunnen brengen. Wij delen de uitslag van deze enquête graag met U als bijdrage aan de stadsgesprekken. Naast deze ingekorte uitslag verwijzen wij u ook graag naar onze website waar een uitgebreidere verslaglegging van deze enquête te vinden is.

  https://www.oudhoorn.nl/actualiteit.php?id=02399

  Hier treft u de hele brief

   

 • Pakhuis Nieuwe Noord   (09-08-2023)

  De hieronder gelinkte brief heeft de volgende inhoud:

  Pakhuis Nieuwe NoordVia de monumenten en welstandscommissie hebben we vernomen dat er sloopplannen bestaan voor het ongenummerde pakhuis aan de Nieuwe Noord achter Grote Noord 136. Het betreft hier een uniek klein pakhuis, waarvan er maar weinig bewaard zijn in onze stad. Dit pand verdient het om voor ons nageslacht behouden te blijven. We kunnen ons hierbij goed voorstellen dat de voorgevel van dit pandje wordt ingepast in een groter plan ter verbetering van dit deel van het Nieuwe Noord. Het geveltje verdient tenminste de status van beeldbepalend pand.

  De brief aan het college van Burgemeester en Wethouders treft u hier

 • Tweejaarlijkse wedstrijd op de grens van kunst en erfgoed.   (23-02-2023)

  De Vereniging Oud Hoorn wil om de twee jaar een wedstrijd uitschrijven voor kunstenaars en amateurs. Het idee erachter is om op een positieve wijze aandacht te genereren voor de vereniging.

  De wedstrijd krijgt per editie een eigen thema binnen het begrip erfgoed. Het kan variëren van varend erfgoed, monumentale bomen, stolpboerderijen, de lanen, gevelstenen, monumentale overheidsgebouwen etc. etc. We organiseren dit samen met andere Hoornse partners zoals Expoost en het Comité Open Monumentendag Hoorn en bijvoorbeeld het Westfries Museum en de Boterhal.

  In principe staan we open voor alle type kunst, van schilder- tot computer- en videokunst. Vrijstaand werk, beeldhouwkunst en dergelijke is beperkt in formaat. Een uitzondering daarop zou gemaakt kunnen worden als de stichting In den beginne geïnteresseerd is om mee te doen.  

  We onderzoeken of de exposities te koppelen zijn aan open Monumentendag. Dan kunnen in de panden de kunstwerken geëxposeerd worden.... lees verder >>

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur