Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Brief aan College over schakelkasten en vuilcontainers   (28-06-2024)

  Geacht college,

  De komende periode staat de gemeente voor een grote opgave om enerzijds de komst van trafostations, vuilcontainers en schakelkasten voor glasvezel te faciliteren en anderzijds de ruimtelijke kwaliteit van het beschermd stadsgezicht te beschermen. Daar delen van deze opgave bestemmingsplan-technisch vergunningsvrij kunnen worden gerealiseerd, maakt dit een goede regie lastig. Alles bij elkaar bedreigt dit de ruimtelijke kwaliteit van ons beschermde stadsgezicht in hoge mate.

  Dat betekent niet dat de gemeente lijdzaam moet toezien hoe de nutsbedrijven onze binnenstad gaan ontsieren met tientallen en misschien wel een paar honderd nieuwe kleine en grote kasten. De gemeente is immers eigenaar van de openbare ruimte en ook op basis van het beschermde stadsgezicht kunnen eisen gesteld worden. Het is dan wel zaak dat de gemeente actief beleid ontwikkelt en niet afwacht wat de nutsbedrijven voor onze... lees verder >>

 • Brief aan Gemeenteraad en College van B&W: Alternatief Hoorn-Noord   (21-04-2024)

  U ontvangt deze brief namens de Vereniging Oud Hoorn en de Stichting Stadsherstel Hoorn. In eerdere brieven heeft de Vereniging Oud Hoorn gewezen op de historische betekenis van de bebouwing in Hoorn Noord voor Hoorn als geheel en de gevolgen voor het milieu bij sloop en nieuwbouw. De Vereniging Oud Hoorn wil hierbij graag aantekenen dat we vanuit de gemeente geen reacties mochten ontvangen op onze eerdere brieven. Als bijlage en als opfrisser hebben we beide brieven aan u en de brief aan woningcoöperatie Intermaris toegevoegd.

  Lees verder

 • Vervolgbrief Hoorn-Noord   (06-02-2024)

  In onze brief van 20 mei 2023 hebben we stelling genomen tegen sloop van delen van Hoorn Noord. Binnen de werkgroep Hoorn Noord hebben we ook de nieuwbouwplannen besproken. De presentatie van de plannen gaf meer dan voldoende inzicht om enkele kanttekeningen bij deze plannen te maken. Dit zijn de bemerkingen van de werkgroep. De gemeente heeft naast de verduurzaming en verdichting van de stad ook de opgave om de stad te vergroenen om de komende klimaatopwarming aan te kunnen. In het plan verdubbelt het aantal woningen terwijl er minder bruikbaar groen aanwezig is voor de toekomstige bewoners.

  lees verder

  De eerder verzonden brief staat hier

   

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur