Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Brief mbt Hoogbouwvisie   (06-06-2021)

  De Vereniging Oud Hoorn vindt het belangrijk om een bijdrage aan het gemeentelijke hoogbouwbeleid te leveren. De Vereniging benadert haar bijdrage vanuit haar aandacht voor het erfgoed van de stad. De eerste gemeentelijke kadernotitie intensiverings- & hoogbouwvisie is hoopgevend en een goed vertrekpunt voor een inhoudelijke discussie met de stad. Het is goed dat er eindelijk hoogbouw beleid wordt ontwikkeld en dat de Hoornse samenleving daarbij betrokken wordt. Meer Stad worden is een ingewikkeld thema. Het zijn niet alleen de gebouwen die een stad meer stad maken. Ook functies spelen hier een belangrijke rol bij. Een goed museum draagt meer bij aan het stedelijke imago dan een woontoren aan de randen van de stad. Purmerend kent veel hoogbouw, zowel recent als uit het verleden. Maar de vraag kan gesteld worden of Purmerend daarmee meer stad is geworden. Lees hier de correspondentie.

 • Brief aan College van Burgemeester en Wethouders mbt de omgevingsvisie   (10-05-2021)

  Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hoorn

  Nieuwe Steen 1

  Hoorn

   

  Hoorn, 4 mei 2021

   

  Betreft: De toekomst van Hoorn

   

  Geacht college,

   

  De Vereniging Oud Hoorn vindt het belangrijk om een bijdrage aan de Omgevingsvisie – Hoorn 2040, over de toekomst van onze stad, te leveren.

  De Vereniging heeft deze bijdrage in de vorm van een 10 puntenplan gemaakt, analoog aan de aanpak van het bureau Kuiper Compagnons.

  Daarnaast hebben verschillende leden van de Vereniging, met veel plezier, deelgenomen aan de online-bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente met geïnteresseerde bewoners en andere betrokken partijen.

  De basis van onze reactie ligt in de historie van de stad. Onze bijdrage aan de Omgevingsvisie vindt u als bijlage bij deze brief, getiteld Omgevingsvisie In 10 punten.

  Zie hier

  Hoogachtend,

   

  Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

   

  Jaap van der Hout, voorzitter                                       Matt Wever secretaris

 • Brief aan Gemeenteraad mbt Poort van Hoorn   (20-04-2021)

  oudhoorn

  De leden van de Verenigingh Oud Hoorn zijn via het 1e Kwartaalblad en via de website gevraagd hun mening te geven over de bestuursnotitie betreffende de Poort van Hoorn.  De oproep en de onderliggende informatie treft u hier

  Samenvatting reacties leden Oud Hoorn op notitie bestuur Poort van Hoorn

  14 leden hebben schriftelijk gereageerd op de standpunten van het bestuur m.b.t. de Poort van Hoorn. Het bestuur is door meerdere leden gecomplimenteerd met de wijze waarop het dit grote stedelijke onderwerp onder de aandacht van de leden heeft gebracht. “Wij hebben, zeker een tiental jaren terug, altijd gedacht dat “Oud Hoorn” de boel echt oud wilde houden en de voortuitgang tegenhield. Maar dat is de laatste jaren zeker niet zo.”

  Bij de grote onderwerpen worden min of meer de ideeën van het bestuur gevolgd, soms in andere bewoordingen. Bij Hoogbouw lopen de reacties wat meer uiteen en sluiten niet helemaal aan bij de bestuursnotitie. Parkeren is een ander onderwerp dat veel aandacht krijgt. In veel reacties worden thema’s aangeroerd die niet of beperkt in de bestuursnotitie zijn geduid. De samenvatting van de ingezonden reacties van de leden treft u hier.  

   De uiteindelijke brief richting Gemeenteraad treft u hier

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur