Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan Gemeenteraad mbt Rozenbuurt Zwaag   (24-03-2021)


In het plan voor de Rozenbuurt is aandacht besteed aan de zichtlijnen naar de kerk. De zichtlijn die parallel aan de Dorpsstraat gericht is vanaf de Oostergouw naar de kerk wordt door ons als te smal ervaren. Meer ruimte over deze sloot voor deze zichtlijn zou het plan zeer ten goede komen. De kerk is en moet het belangrijkste gebouw van Zwaag blijven, daarom pleiten wij er voor om de goot- en nokhoogtes van de bebouwing langs de Oostergouw ruim onder de goothoogtes te houden van de kerk. Hierdoor zal de kerk het monumentale middelpunt blijven van deze nieuwe Zwaagse buurt. 

 

Lees hier de complete brief.

 

  Terug naar Brieven bestuur