Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan Gemeenteraad mbt Poort van Hoorn   (20-04-2021)


oudhoorn

De leden van de Verenigingh Oud Hoorn zijn via het 1e Kwartaalblad en via de website gevraagd hun mening te geven over de bestuursnotitie betreffende de Poort van Hoorn.  De oproep en de onderliggende informatie treft u hier

Samenvatting reacties leden Oud Hoorn op notitie bestuur Poort van Hoorn

14 leden hebben schriftelijk gereageerd op de standpunten van het bestuur m.b.t. de Poort van Hoorn. Het bestuur is door meerdere leden gecomplimenteerd met de wijze waarop het dit grote stedelijke onderwerp onder de aandacht van de leden heeft gebracht. “Wij hebben, zeker een tiental jaren terug, altijd gedacht dat “Oud Hoorn” de boel echt oud wilde houden en de voortuitgang tegenhield. Maar dat is de laatste jaren zeker niet zo.”

Bij de grote onderwerpen worden min of meer de ideeën van het bestuur gevolgd, soms in andere bewoordingen. Bij Hoogbouw lopen de reacties wat meer uiteen en sluiten niet helemaal aan bij de bestuursnotitie. Parkeren is een ander onderwerp dat veel aandacht krijgt. In veel reacties worden thema’s aangeroerd die niet of beperkt in de bestuursnotitie zijn geduid. De samenvatting van de ingezonden reacties van de leden treft u hier.  

 De uiteindelijke brief richting Gemeenteraad treft u hier

 

  Terug naar Brieven bestuur