Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

calamiteitenpad Zwaag   (23-01-2022)


De Vereniging Oud Hoorn is bezorgd over de ontwikkelingen rond het calamiteitenpad langs de hervormde kerk in Zwaag. Deze kerk is het oudste Rijksmonument in onze stad. In de planvorming van de Rozenbuurt is er veel aandacht besteed aan de zichtbaarheid en de ligging ten opzichte van dit belangrijke Rijksmonument. De kerk vormt samen met zijn bijbehorend kerkerf en omringende bomen één van de belangrijkste cultuurhistorische monumenten binnen onze gemeente. De kerk staat op een terp en daar zijn er in Hoorn zeer weinig van bewaard gebleven. Alvorens de planontwikkeling verder vorm te geven is het van groot belang dat er eerst een cultuurhistorisch en archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd naar de terp en de ligging. Op basis van dat onderzoek kan de afweging gemaakt worden of een calamiteitenpad op deze locatie verantwoord is. Een monument komt alleen tot zijn recht als het in harmonie is met zijn omgeving.

Lees hier de gehele brief

 

  Terug naar Brieven bestuur