Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vertegenwoordiging

Vereniging Oud Hoorn heeft bestuurszetels in enkele organisaties c.q. stichtingen. De volgende vrijwilligers zitten op voordracht van het bestuur van Oud Hoorn zonder last of ruggespraak in:

 

Stichting Kerkmeijer De Regt
Publicatiestichting Bas Baltus
Gemeentelijke monumenten en welstandscommissie
  • Commissie voor Monumenten en Welstand.
    Frans van Iersel
Adviescommissie naamgeving openbare ruimte
  • Adviescommissie naamgeving openbare ruimte.
    Marjan Faber en plaatsvervangend Hieke Stapel

 

 

 

Comité 40 - 45"
OpenMonumentendag Hoorn
Stichting vienden begraafplaats Keern