Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Beeldbeheer

Sinds eind november 2003 is in de organisatie van de vereniging Oud Hoorn de werkgroep Beeldbeheer werkzaam. De werkgroep beeldbeheer inventariseert, beschrijft en archiveert het beeldmateriaal (m.n. foto's, dia's en prentbriefkaarten) van de vereniging en zorgt ervoor dat de collectie toegankelijk wordt voor derden.

Veermanskade en Hoofdtoren
Veermanskade en Hoofdtoren 1938

De Beeldbeheerwerkgroep bestaat uit:

 • Lena Bonte, scanwerk, beschrijvingen en contactpersoon voor de Stichting Historisch Zwaag
 • Jan Floris, Coördinator website en Beeldbank
 • Diana van den Hoogen, is, contactpersoon externe instanties (o.a. Westfries Archief), verwerking formulieren aanvullende informatie.
 • Redacteuren: Jan Floris, Diana van den Hoogen, Jos de Groot, Piet van Iersel, Daphne Luijters, Rob Mantel, Janna Selie, Erik Luiken, Dick Brugmans, Annemarie Salman, Cora Bouwman-Walters, Gery Temme en Matt Wever
 • Matt Wever, applicatiebeheerder Kennisbank en contactpersoon Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS)

Wat doet de Werkgroep Beeldbeheer?

Oud Hoorn bezit een grote hoeveelheid beeldmateriaal, voornamelijk foto's, prentbriefkaarten en dia's. De werkgroep inventariseert en archiveert de beeldcollectie in een aantal stappen:

 • verstrekken van een schenkingsakte aan mensen die een foto-collectie ter beschikking stellen
 • scannen, dan wel digitaal importeren
 • registreren (uniek nummer toekennen aan elk object)
 • conserveren (de wijze van bewaren en verpakken van de collectie)
 • documenteren (beschrijven van de wetenswaardigheden).
 • adres controleren
 • opschonen (ontdubbelen, verwijderen slechte foto's)
 • publiceren in de Beeldbank

De globale criteria voor opname van afbeelding in de beeldbank:

 • Afbeelding is uniek in periode van 5 jaar
 • Beschreven
 • Voorzien van datum
 • Vrij van rechten
 • Betreft afbeelding van locaties, stadsgezichten, objecten, monumenten en personen uit de Gemeente Hoorn

 • Op basis van straat en huisnummer worden er door de applicatiebeheerder koppelingen gelegd naar bijvoorbeeld Kadasterkaarten, de monumentenstatus (Gemeentelijk of Rijks-monument), de pandinformatie uit "Hoorn, Huizen, Straten, Mensen".
 • Zodra de straatnamencommissie van de Gemeente Hoorn de beschrijving van de namen beschikbaar heeft zal ook een koppeling naar die informatie worden aangebracht.
 • Het toegankelijk maken van de collectie wil zeggen dat de collectie bekeken, bestudeerd en gebruikt kan worden. (voor publicaties b.v.)

  Moderne computertechnieken zoals fotoscan worden gecombineerd met het invoeren en corrigeren van teksten om de Beeldbank gebruikersvriendelijk in te richten.
  Uiteindelijk moet een ieder zonder al te grote inspanning en zonder specialistische kennis "gewoon in de foto's van Oud Hoorn kunnen kijken".
  Dat zou door het bezoeken van de presentatie in het Oost-Indisch Pakhuis kunnen zijn, maar voor geïnteresseerden in en buiten Hoorn ook 365 dagen per jaar en 24 uur per dag via internet.

  Werk aan de winkel

  Na het onder eigen beheer inrichten en gebruiken van een interne database is er een poging gedaan om met het Westfries Archief samen te werken, om de collectie aldaar als Oud Hoorn-collectie online te gaan publiceren. Helaas is dit uiteindelijk niet doorgegaan. Het online aanvullen en corrigeren van de ruim 40.000 afbeeldingen was daar niet mogelijk. Het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) wat in gebruik is bij 120 historische verenigingen met zo'n 320 Beeldbbanken blijkt inmiddels een prima alternatief te zijn.

  De omzetting van de bestaande database naar het ZCBS bracht aan het licht dat veel foto's een nadere beschrijving behoeven en sommige objecten een te groot aantal dubbelen hebben. Onder leiding van Jan Floris als projectleider is een instructie geschreven voor de Beeldredacteuren, welke vanuit huis de nodige correcties aan kunnen brengen. Om nieuwe fouten te voorkomen worden deze correcties altijd door een tweede persoon bekeken en goedgekeurd. Beeldredacteuren (diegene die met eigen inlogcode toegang hebben tot de data base en veranderingen kunnen aanbrengen) krijgen een eigen inlogcode om de afbeeldingen te beschrijven en te beoordelen.

  Het beleid rond de fotoselectie is hier beschreven: Beleidsnotitie fotoselectie Als u belangstelling heeft om de rol van beeldredacteur op u te nemen meldt u zich dan bij info@oudhoorn.nl
  De organisatie van de werkgroep valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid met de portefeuille ICT Matt Wever
  De contactpersoon vanuit de werkgroep is Diana van den Hoogen.

  Contact / bereikbaarheid:

  Alle dinsdagen in het Oost-Indisch Pakhuis telefonisch van 10-16 uur (0229) 273570 en persoonlijk afgeven van foto's o.i.d. Verder altijd via info@oudhoorn.nl

   

  Lees het verslag:

  Werkgroep Beeldheheer is gestart

  Kwartaalblad 2004/3 blz 129-131

   

 •