Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Documentatie en Archief

De documentalist draagt zorg voor het beheer van de documentatie in het Oost-Indisch Pakhuis, de archivering en het verwerven van documentatie. In het documentatiecentrum is ook het zo geheten binnenstadsarchief ondergebracht.

Het binnenstadsarchief en verenigingsarchief wordt bijgehouden door Leo Hoogeveen.
Voor de Documentalist functie is momenteel een vacature.

Verwerking in de database zorgt voor een goede doorzoekbaarheid van het boekenbezit.

Bekijk het Oud Hoorn archief hier: bibliotheekDe documentieruimte met bibliotheek

Contactpersoon documentatiecentrum is: Vacature
Contactpersoon archief is: Leo Hoogeveen

Contactpersoon vanuit het bestuur is: Jan Haring