Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Hoorn, huizen, straten, mensen

Wie heeft er in ons huis gewoond? Zelf onderzoek doen naar de geschiedenis van panden en mensen in de binnenstad

Archiefonderzoek

Zou het niet leuk zijn om zelf uit te zoeken wie er vroeger in uw huis heeft gewoond, wat voor beroep die mensen hadden, sinds wanneer het pand er staat, wat er daarvoor was en welke verbouwingen hebben plaatsgevonden? Vereniging Oud Hoorn biedt u de gelegenheid dit onderzoek te gaan doen onder deskundige begeleiding.

Er is veel te vinden

Het project heet Hoorn, huizen, straten, mensen naar het bekende naslagwerk dat over de periode 1901-1982 een overzicht geeft van ruim 2500 panden in de binnenstad. Dat boek is een uitstekend vertrekpunt voor verder onderzoek. Maar er is veel meer materiaal: vanaf 1900 terug in het verleden en vanaf 1980 naar het heden. Ook over de periode die het boek zelf bestrijkt is meer te vinden. Het boek is trouwens alleen nog antiquarisch te koop. Sinds kort is op de website van Oud Hoorn een gescande versie te vinden.

Toegang tot bronnen

Originele documenten, bouwtekeningen, krantenknipsels en foto's bevinden zich grotendeels bij het Westfries Archief, bij de Gemeente (via het Bureau Erfgoed) en soms ook in het Westfries Museum. Maar het is niet gemakkelijk de juiste toegang tot die bronnen te ontdekken. Daarvoor wordt u, in samenwerking met de genoemde instanties, bij Oud Hoorn hulp geboden.
Bij ons kunt u gebruik maken van de toegangen tot archiefstukken en de overzichten van vindplaatsen die Arie Boezaard en Leo Hoogeveen gedurende vele jaren hebben opgebouwd. Dit geeft u de nodige handvatten waarmee u, soms op afspraak, een gericht bezoek aan het Westfries Archief, andere archieven, gemeenten of musea kunt brengen.

Archief Hoorn huizen, straten, mensen
Archief Oost Indisch Pakhuis

U speurt naar het verleden van uw pand of een ander pand, u zoekt in het materiaal dat bij Oud Hoorn staat, u gaat in het archief de stukken opzoeken, u beschrijft de geschiedenis van het pand en uw verhaal met illustraties komt op de website van Oud Hoorn.
Dan kunnen ook anderen van uw werk genieten en wordt men wellicht aangespoord zelf ook aan de slag te gaan. Over enige tijd hebben we dan een aardig deel van de panden in beeld gebracht en daarmee onze kennis over de stad verder uitgebreid.
Wie weet wat voor verrassende ontdekkingen u en ons te wachten staan!

Neem contact op

Elke donderdagmorgen staan leden van de werkgroep Hoorn, Huizen Straten Mensen voor u klaar in het Pakhuis. Arie Boezaard, Leo Hoogeveen, Angelique Hendrikx, Peter Tack, Cees Smit en Rita Lodde kijken naar u uit. Kom langs of neem contact op. Zij maken u wegwijs in het vele materiaal dat bij Oud Hoorn ligt. Zij zorgen desgewenst ook voor begeleiding van uw eerste stappen in het Archief en zij regelen het contact met Bureau Erfgoed.

- Rita Lodde is uw eerste aanspreekpunt voor vragen en suggesties. De werkgroep is te bereiken via werkgroepHHSM@oudhoorn.nl