Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Int Zee Peert -

Int Zee Peert


Prijs
€ uitverkocht; niet meer leverbaar


Een karakteristiek weergegeven fantasiebeeld van een "zeepaard", zoals dat volgens de steenhouwer eruit moest zien. Voorzien van een vissenachterlijf en van tot zwemvliezen omgevormde onderbenen. De betekenis of geschiedenis van de steen is tot nu toe onbekend dan alleen dat een "zeepaard" als uithangteken of gevelsteen het meest voorkomt bij een zeemanskroeg.

Zeemanskroegen en knijpjes waren vaak plaatsen om zich aan te melden als zeeman. Meestal waren het mensen, die tot de laagste bevolkingslaag behoorden, in financiële moeilijkheden verkeerden, geen onderdak hadden, of ooit iets op hun kerfstok hadden gehad. Nadat de toekomstige schepeling een bindende overeenkomst had ondertekend met de kroegbaas, trachtte deze de overeenkomst, destijds "celen" geheten, met winst door te verkopen aan een reder, het z.g. "monsteren". Uiteraard klopte deze ook bij de V.O.C. aan. In afwachting daarvan en de afvaart van het schip had de toekomstige zeeman reeds de contractuele zekerheid, dat de kroegbaas of herbergier hem "kosteloos" eten en onderdak zou verschaffen en dat was een der bedoelingen van de zeeman. Buiten de kroeg mocht hij niet meer gaan en staan waar hij wou. Hij was immers een stukje kapitaal van de kroegbaas geworden en moest in de gaten worden gehouden Omdat het de herbergier uiteindelijk om koud winstbejag ging, waren deze voorzieningen minimaal. Slecht gevoed, reeds ten koste van goede weerstand en gezondheid, gingen deze zeelui aan boord met alle gevolgen van dien tijdens de vaart. De reder betaalde pas gage uit aan de aangemonsterde als zijn arbeid alle monsteringskosten had opgebracht. Van deze praktijken schijnt het gezegde afkomstig te zijn: "Iemands ziel (= ceel) en zaligheid verkopen".Het is evenwel onbekend of hier inderdaad een zeemanskroeg gevestigd was. In het Westfries Museum wordt ook een andere gevelsteen met een zeepaard bewaard.