Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: 2 Sjouwers met bierton -

2 Sjouwers met bierton


Prijs
€ UITVERKOCHT; niet meer leverbaar


In de gevel van het voormalige pakhuis "Londen" aan de Bierkade treft men een steen aan met de afbeelding van twee forse mannen, die een biervat dragen door middel van een draagstok. Dit middel werd uiteraard gebruikt voor korte afstanden, bijv. vanaf het schip, dat het bier aanvoerde, naar het aan de kade staand pakhuis. Bierkade of bierkaai duidt op een loswal voor bier aangevoerd per schip.

Hoorn telde in de 17e eeuw tenminste vijf bierbrouwerijen. Kennelijk konden deze niet aan de behoefte van de Hoornaren voldoen, want daarnaast werd ook veel bier ingevoerd vanuit Hamburg en Bremen over de Zuiderzee. Voor het lossen van de schepen met de vaten bier waren sterke kerels vereist, die hun mannetje goed konden weerstaan. Bekend is in verband hiermede het gezegde "het is vechten tegen de bierkaai".

Het drinken van bier werd vroeger niet slechts gezien als het nuttigen van een genotsdrank, maar werd veeleer noodzakelijkerwijze genuttigd ter vervanging van gezond drinkwater. Vooral in de steden was het een groot probleem om over grote hoeveelheden schoon drinkwater te beschikken. Het water van sloot of gracht was veel te verontreinigd, doordat zij veelal dienden als open riolen. Hoewel het begrip "bacteriën" toen nog onbekend was, beschouwde men uit ervaring het drinken van bier als voorbehoedsmiddel tegen allerlei ziekten en epidemiën.